Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Outreach programma

Hier is de kans op genezing 75%. Daar nog geen 10%.
Jaarlijks worden wereldwijd meer dan 300.000 kinderen getroffen door kanker. Het merendeel daarvan (80%) leeft in arme landen. De kans op genezing van kinderkanker in de armste landen is minder dan 10%, een schril contrast met de 75% genezingskans voor kinderen met kanker in rijke landen zoals Nederland. Hoewel de basisgezondheidszorg in arme landen langzaam verbetert, en er dus minder kinderen sterven aan infecties, ondervoeding en uitdroging, neemt kanker bij kinderen in deze landen als doodsoorzaak juist toe.

World Child Cancer The Netherlands
Het Prinses Máxima Centrum is initiatiefnemer van de Stichting World Child Cancer-NL, die tot doel heeft zorgprofessionals in ontwikkelingslanden op te leiden en te adviseren in de kinderoncologie. Artsen, verpleegkundigen, laboranten en andere deskundigen van het Prinses Máxima Centrum geven les, ter plekke of in Nederland, adviseren, doen onderzoek en werken mee aan protocollen en richtlijnen om de genezingskans in arme landen te verhogen. Dit noemen we ons Outreach programma.

Meer weten?

Gertjan Kaspers, kinderarts-oncoloog en directeur Outreach Prinses Máxima Centrum:

Door onze samenwerking met het ziekenhuis in Kenia zijn de overlevingskansen gestegen van minder dan 10% naar meer dan 30% voor bepaalde tumorsoorten. Mijn ambitie op de kortere termijn is dat meer dan de helft van alle kinderen met kanker dit ziekenhuis het overleeft. Helpt u ons dat te realiseren?

Deel deze pagina op social media