Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Visie

Het Prinses Máxima Centrum wil zorg en onderzoek bieden op het hoogste niveau. Dit vraagt om hooggekwalificeerde medewerkers die maximaal presteren in een uitmuntende en effectieve werkomgeving met een continue motivatie voor verbetering. Onderwijs en opleiding zijn daarvoor onontbeerlijk. Daarom wordt opleiding en onderwijs, naast zorg en onderzoek, ook gecentraliseerd. Hiermee ontstaat een efficiënt en kwalitatief hoogstaand opleidingsklimaat voor kinderoncologie in Nederland. Medisch en paramedisch personeel dat in het centrum zelf werkzaam is en medewerkers die vanuit de meebehandelende ziekenhuizen bij de zorg betrokken zijn, worden onder auspiciën van het nieuwe centrum opgeleid en na- en bijgeschoold. Het Prinses Máxima Centrum biedt in de toekomst een internationaal erkende topopleiding tot kinderarts-oncoloog en topopleidingen voor andere kinderoncologische specialismen.

Academy

Opleiding en onderwijs worden in het Prinses Máxima Centrum ondergebracht in de Academy. De Prinses Máxima Centrum Academy functioneert ook als congresbureau voor nationale en internationale cursussen en congressen op het terrein van kinderoncologie.

Onderwijsplan

De Academy stelt een opleidings- en onderwijsplan op. Samen met het UMC Utrecht brengt zij de opleidingsbehoeften en –plannen van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere betrokken disciplines in kaart. Naar verwachting wil en kan 50 procent van het verpleegkundig personeel en de paramedici die nu in verschillende kinderoncologische centra werkzaam zijn, de overstap naar het Prinses Máxima Centrum maken. Ook bekijkt zij de opleidingsbehoeften van nieuw te werven medewerkers. Hierover worden met een aantal grotere opleidingsinstituten gesprekken gevoerd. Het doel is om een educatief consortium te vormen, waarbij het Prinses Máxima Centrum toekomstige medewerkers buiten de eigen organisatie opleidt. 

In het opleidings- en onderwijsplan dat zich richt op de periode na de opening, komen aan de orde:   

  • Specifieke opleidingsprogramma’s voor de afzonderlijke units en voor de verschillende soorten professionals die in het nieuwe centrum werkzaam zijn
  • Onderwijs aan geneeskunde studenten, studenten master oncologie, coassistenten en arts-assistenten/aio’s, ook als deze werkzaam zijn in andere universitair medische centra of meebehandelende ziekenhuizen.  
  • Stageplaatsen voor paramedisch personeel, zoals maatschappelijk werk(st)ers, psychologen en fysiotherapeuten/bewegingsdeskundigen.

Deel deze pagina op social media