Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Dossier kinderoncologie

De voorbereidingen rondom het Prinses Máxima Centrum vorderen gestaag.

Bij een dergelijk proces hoort veel overleg, veel onderzoeksrapporten en veel correspondentie. Teveel uiteraard om op onze website allemaal weer te geven. Wel plaatsen we in deze dossierrubriek een aantal kerndocumenten en brieven waarnaar met enige regelmaat in gesprekken en (vervolg)notities wordt verwezen. Ook op dit onderdeel een aantal van de vele adhesiebetuigingen die we de afgelopen jaren mochten ontvangen. We beperken ons tot brieven van organisaties en instellingen die van belang kunnen zijn om een beter inzicht te krijgen in de andere documenten op deze pagina. Zodoende kan iedereen die over deze documenten leest of hoort er zelf kennis van nemen. Als u op onderstaande regels klikt, kunt u het betreffende document als PDF downloaden. 

Feiten & cijfers

In de hier opgenomen documenten vindt u richtlijnen met daarin uiteenlopende cijfers. Ook treft u een overzicht aan van alle nieuwe patiënten per jaar en twee presentaties die op 6 januari zijn gegeven voor het veld van de professionals in de kinderoncologie.

Overzicht nieuwe patienten per jaar UMC's 2006-2012.pdf

Kwaliteit binnen de eerste afdeling van het Prinses Máxima Centrum gewaarborgd.pdf

Richtlijnen shared care voor universitaire ziekenhuizen, februari 2014 .pdf

Richtlijnen shared care voor niet-academische ziekenhuizen, januari 2014.pfd 2014

Normering kinderoncologie SKION VOKK, mei 2012.pdf

Presentaties met feiten en cijfers, bijeenkomst 6 januari 2013: Presentatie 1: Organisatie.pdf Presentatie 2: Werkwijze eerste afdeling.pdf

Beleidsplan Prinses Máxima Centrum, oktober 2013.pdf

Rapport commissie Huygens, inclusief bijlagen, mei 2011.pdf

Overleg & correspondentie

Brief ZN-NFU-PMC over voortgang bestuurlijk overleg juni 2014.pdf

Gezamenlijke brief ZN-NFU-PMC over stand van zaken bestuurlijk overleg maart 2014.pdf

Afspraken ZN over contracteren van kinderoncologische zorg, 19 december 2013.pdf

Brief ministerie VWS over toelating WTZI, 4 juli 2013.pdf 

Brief ZN over inkoop gezamenlijke verzekeraars van de kinderoncologische zorg, 26 juli 2013.pdf

 

Adhesiebetuigingen

De ontwikkelingen van het Prinses Máxima Centrum zijn jaren geleden gestart. Al die tijd weten wij ons gesteund door velen in het land. Ook veel organisaties in het gezondheidsveld hebben ons regelmatig laten weten het initiatief om te komen tot concentratie van de kinderoncologische zorg te steunen. Hieronder treft u een deel van de ontvangen correspondentie aan.

Brief sectie kinderoncologie Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde met bericht dat leden unaniem akkoord zijn met verdeling zorg tussen Prinses Máxima Centrum en shared care ziekenhuizen zoals vastgelegd in de richtlijn van het Prinses Máxima Centrum, 19 maart 2014.pdf 

Brief Achmea, spreekt steun uit voor initiatief concentratie kinderoncologische zorg en toezegging inkoop zorg, 28 augustus 2012.pdf

Brief minister Schippers van VWS over instemming met concentratie kinderoncologische zorg, december 2011.pdf

Adhesiebrief kika. waarin bestuur felicitatie overbrengt voor tot nu toe behaalde resultaten, 19 februari 2010.pdf

Brief zorgverzekaars waarin adhesie betuigt wordt aan NKOC door voorzitter de heer Wiegel, 7 mei 2010.pdf

Brief St. Jude Childrens' Hospital, CEO Evans enthousiast over Nederlandse ontwikkelingen en biedt aan samen te werken, 11 mei 2009.pdf

Brief LWKOV/WNPKOH, leden steunen initiatief van harte, 10 april 2009.pdf

Brief Zorgverzekeraars Nederland, directie Zorg schrijft initiatief van harte te ondersteunen en het in de toekomst graag te willen faciliteren, 9 april 2009.pdf

Brief Menzis, bestuur stelt gaarne mee te werken aan initiatief, 1 april 2009.pdf

Brief minister Klink van VWS waarin instemming wordt betuigd met concentratie kinderoncologische zorg, 23 februari 2009.pdf

Brief Skion DG Psychologie waarin zij stellen initiatief te steunen en willen nadrukkelijk betrokken worden, 30 maart 2009.pdf

Brief Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie, leden steunen concentratie kinderoncologische zorg, 22 maart 2009.pdf

Brief SKION DG Kinder-radiotherapie, adhesie en aanbod tot samenwerking, 2009.pdf

Brief Nationaal Programma Kankerbestrijding, ondersteunt de plannen van harte en spreekt bereidheid uit om mee te werken, 20 januari 2009.pdf

Brief CZ, directeur zorg acht inkoop zorg welhaast zeker, 4 december 2008.pdf

Brief kika, prof. Voute ondersteunt initiatief, 13 maart 2008.pdf

Brief KWF, directie stelt dat KWF zeer positief staat tegenover initiatief NKOC, 11 maart 2008.pdf

Brief Nederlandse Federatie van Kankerpatienten, spreekt van harte steun uit voor het initiatief, 7 maart 2008.pdf

Brief VOKK, spreekt uit dat lang gekoesterde wens in vervulling gaat, 20 februari 2008.pdf

Deel deze pagina op social media