Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Prinses Máxima Centrum

Geannuleerd: Ouderinfo-avond: Late effecten (wetenschap)

In navolging van de landelijke richtlijnen is de ouderinfo-avond in verband met het coronavirus op 26 maart 2020 geannuleerd. De avond vindt op een later moment dit jaar plaats.

Wist je dat er in het zijgebouw nog zo’n 300 werknemers zitten die je nog niet kent? Verscholen achter hun microscoop of computerscherm zijn de wetenschappers dagelijks bezig met het onderzoeken van kinderkanker. Want alleen als we weten wat kanker precies is en hoe het eruit ziet, weten we hoe we kanker het beste kunnen bestrijden.

Te ingewikkeld? Welnee!
Wetenschappelijk onderzoek lijkt ingewikkeld en onbegrijpelijk, tot het je uitgelegd wordt. Onze wetenschappers vertellen graag over hun werk en doen op toegankelijke wijze uit de doeken waar zij elke dag mee bezig zijn.

Wij nodigen ouders en naasten van kinderen die kanker hebben, of hebben gehad, van harte uit op onze thematische wetenschapsavonden, die wij in samenspraak met de VOKK en de cliëntenraad hebben ontwikkeld. Kom één avond of allemaal. Luister naar de verhalen en ga in gesprek met onze onderzoekers. Het onderzoek van vandaag is de zorg van morgen.

Het programma van de avond:
Ouderinfo-avond: Late effecten (wetenschap)

26 maart 202-; 19.30-21.30u – geannuleerd

Steeds meer kinderen overleven kanker, vaak dankzij een intensief behandeltraject. Een behandeling met chemo- en radiotherapie kan echter schadelijk zijn op de lange termijn. Om de zorg voor mensen die in hun kindertijd kanker hebben gehad en op latere leeftijd klachten ondervinden te verbeteren is het essentieel de late effecten in kaart te brengen. Ook heeft de kennis over de late effecten invloed op de behandeling die nu aan kinderen wordt gegeven.

Dr. Heleen van der Pal

Heleen van der Pal is internist op de LATER poli in het Prinses Máxima Centrum. Zij draagt zorg voor mensen die in hun kindertijd kanker hebben gehad. Vanaf vijf jaar na de eerste diagnose volgt Heleen hen om eventuele late effecten vroegtijdig op te sporen, te behandelen en voorlichting te geven. Tijdens deze ouderinfo-avond vertelt Heleen over de late effecten en de zorg die zij kan bieden op de LATER poli.

Prof. dr. Leontien Kremer

Leontien Kremer is hoofd van een onderzoeksgroep in het Prinses Máxima Centrum op het gebied van late effecten na kinderkanker (PI LATER). Zij leidt een groot onderzoek naar late effecten in het Prinses Máxima Centrum. Ze vertelt over de lopende onderzoeken, betekenisvolle resultaten en hoe kennis uit het onderzoek kan leiden tot aangepaste richtlijnen en behandelingen.

Survivor

Als derde spreker op de avond komt iemand die in de kindertijd kanker heeft gehad en dit heeft overleefd. De LATER poli van het Máxima is bekend terrein, daar komt hij regelmatig om gescreend te worden en mee te doen met de onderzoeken die lopen in het Máxima. Hij vertelt over wat het betekent om mee te doen aan het onderzoek.