Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Prinses Máxima Centrum

Geschiedenis Utrecht begint 8.000 jaar eerder dan werd aangenomen

De geschiedenis van Utrecht begint maar liefst 8.000 jaar eerder dan tot nu toe werd aangenomen. Archeologen kwamen tot deze ontdekking, tijdens archeologisch onderzoek ten behoeve van de nieuwbouw voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Op woensdag 14 maart zal Kees Geldof (wethouder Erfgoed en Monumenten) het onderzoeksrapport aanbieden aan Diana Monissen (Voorzitter Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum). Dat is tegelijkertijd het 100ste archeologische rapport dat de gemeente Utrecht publiceert.

Voordat de nieuwbouw voor het Prinses Máxima Centrum kon beginnen, hebben archeologen in 2015 onderzoek verricht. Daarbij zijn sporen van menselijke bewoning gevonden die teruggaan tot zo’n 11.000 jaar voor het begin van de jaartelling. “Het is heel bijzonder dat op de plek waar wij ons inzetten voor de toekomst van zieke kinderen juist deze resten uit zo’n ver verleden zijn gevonden”, aldus Diana Monissen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum. ‘We gaan kijken of we met deze bijzondere vondsten ook iets kunnen organiseren in het kader van onze ontwikkelingsgerichte zorg. Het kan immers een leuke afleiding zijn voor kinderen om op de een of andere manier meegenomen te worden naar het verleden van deze plek.’’

Volgens Kees Geldof (wethouder Erfgoed en Monumenten) zijn nooit eerder zulke vondsten uit de oude steentijd (paleolithicum) in Utrecht gedaan: “Eerder zijn in Leidsche Rijn en Hoograven wel prehistorische sporen gevonden, maar die waren uit de midden-bronstijd (1800-1100 v. Chr.) en de ijzertijd (800 v. Chr-40 na Chr.). Met deze recente ontdekkingen begint het verhaal van Utrecht maar liefst 8.000 jaar eerder! En dat niet alleen: ruim 10.000 jaar hebben er mensen gewoond op de plek van het Prinses Máxima Centrum. De vroegste geschiedenis van Utrecht wordt hier dus compleet herschreven!”