Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Over deze site

Het Prinses Máxima Centrum heeft een nieuwe website. Op deze nieuwe site willen we u nog beter meenemen en informeren over de ontwikkelingen in ons centrum en in ons vakgebied. We vinden het belangrijk om u op alle terreinen te vertellen waar we mee bezig zijn en wat we doen. U vindt daarom niet alleen informatie over alle praktische zaken en de faciliteiten in ons centrum, maar ook veel inhoudelijke informatie.

Ons streven is een helder opgebouwde site te presenteren vanuit de pijlers van onze organisatie: zorg, research, opleidingen en donaties. U kunt op deze manier snel en eenvoudig door naar de informatie die u zoekt.

Op de zorgpagina’s vindt u informatie over de meest voorkomende ziektebeelden. Ook vindt u van onder andere de kinderoncologen en verpleegkundig specialisten een foto en een korte toelichting van hun ervaring en werkzaamheden op hun vakgebied.

U zult zien dat de researchpagina’s zich automatisch openen in het Engels. Een bewuste keuze, aangezien veel van onze toponderzoekers uit het buitenland komen. Vanzelfsprekend is de informatie ook in het Nederlands. Overigens is de gehele website voor het overgrote deel tweetalig.

Onze Academy is de opleidings- en onderwijstak van onze organisatie. U vindt uitleg over onze internationaal erkende opleidingen, de ambities en de mogelijkheden van de Academy. Ook vindt u informatie over ons Outreach programma.

Uw steun is onmisbaar voor ons centrum. Daarom vinden we het niet alleen belangrijk u te informeren over alle mogelijkheden die Prinses Máxima Centrum Foundation u hiertoe biedt . Ook hechten wij eraan om transparant te zijn over de ontvangen gelden.

Is de website nu klaar? Nee, integendeel: het is nu pas begonnen. De basis staat en vanaf vandaag zal de site permanent worden verbeterd en inhoudelijk worden verrijkt. Van ziektebeelden tot researchresultaten. Tegelijkertijd zal het nodig zijn om zaken te verbeteren. U kunt ons daarbij helpen: wij stellen uw feedback zeer op prijs. Stuur uw bevindingen naar nieuwewebsite@prinsesmaximacentrum.nl

Wij hebben onze uiterste best gedaan om grote zorgvuldigheid te betrachten bij het maken en publiceren van de gebruikte foto’s. Voor alle foto’s is toestemming gevraagd aan de ouders. Mocht u desondanks een foto zien die vragen oproept, dan horen wij dat graag.

Tot slot. Zonder de toegewijde inzet van velen was deze nieuwe website niet tot stand gekomen. Van onze clinical directors tot aan de cliëntenraad en van de researchers tot aan de VOKK. Speciale dank gaat uit naar Jetta Boogaard (ontwerper Bitfactory) en Erika van Wijk (productie/redactie).

Namens allen die hebben bijgedragen aan deze site,

Hans Snijder
Directeur Media en Fondsenwerving