Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Vergoeding en tarieven

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Wanneer u in Nederland woont en verzekerd bent, declareren wij de aan u en uw kind geleverde zorg rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Passantentarieven

Woont u niet in Nederland dan is het van uw persoonlijke situatie afhankelijk of u recht heeft om in Nederland verzekerd te zijn volgens de ZorgverzekeringsWet (ZvW). Op deze site van de overheid kunt u raadplegen wat hiervoor de regels zijn. Bent u niet verzekerd in Nederland of heeft u geen recht om in Nederland verzekerd te zijn, dan is het noodzakelijk dat u direct contact opneemt met het Prinses Máxima Centrum en vraagt naar de afdeling Bedrijfsbureau via 088 72 72 72. Gezamenlijk wordt dan gezocht naar een oplossing om de kosten vergoed te krijgen. In dat geval brengt het Prinses Máxima Centrum het passantentarief in rekening; deze tarieven zijn te vinden in deze tarieflijst.
Mocht u namelijk in het buitenland verzekerd zijn of op een andere manier toch recht hebben op vergoeding, dan is het raadzaam en waarschijnlijk noodzakelijk vooraf de te verwachten zorgkosten op te geven.

Zittend ziekenvervoer voor chemo-radiotherapie

Als u voor chemo-radiotherapie het Prinses Máxima Centrum moet bezoeken, kunt u zittend ziekenvervoer regelen. Voor een vergoeding hiervan heeft u vooraf toestemming van uw zorgverzekeraar nodig.

Toestemming vragen kan telefonisch of schriftelijk. Op de website van uw verzekeraar vindt u hoe u een aanvraag kunt indienen. Als de zorgverzekeraar uw aanvraag goedkeurt, dan betaalt deze de vervoerskosten. Als u zelf rijdt, krijgt u de reiskosten vergoed. Of u een volledige vergoeding krijgt, hangt af van uw polisvoorwaarden, het type vervoer en of u kiest voor een vervoerder waar uw verzekeraar een contract mee heeft. Voor zittend ziekenvervoer geldt een wettelijke eigen bijdrage van maximaal €97 per kalenderjaar.

Meer informatie over zittend ziekenvervoer vindt u op de website van uw zorgverzekeraar.

Deel deze pagina op social media