Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Ependymomen

Een ependymoom is een bij kinderen zeldzaam voorkomende tumor in de hersenen of het ruggenmerg. Ependymomen ontstaan uit het ependym, het weefsel waarmee de binnenkant van de hersenkamers en het centrale kanaal in het ruggenmerg is bekleed. Een ependymoom ontstaat door een fout in de ontwikkeling in een van de voorlopercellen van de steuncellen. Ependymomen kunnen laaggradig of hooggradig zijn. Een hooggradige tumor heeft een hogere mate van kwaadaardigheid dan een laaggradige. Elk jaar wordt in Nederland bij ongeveer 10-15 kinderen een ependymoom ontdekt. Deze hersentumor komt bij kinderen van alle leeftijden voor, maar het meest bij peuters, pubers en jongvolwassenen. Kan het ependymoom in zijn geheel worden weggenomen en zijn er geen uitzaaiingen, dan is de kans op genezing redelijk tot goed. Wel heeft de tumor de neiging om terug te komen.

Klachten

De meeste kinderen met een ependymoom hebben in het begin vooral vage klachten. Ze kunnen hoofdpijn hebben, misselijk zijn of braken. Dat komt vooral door de verhoogde druk als gevolg van de tumor en/of de toename van vocht in de hersenen. Het kan zijn dat uw kind al enige tijd lusteloos is, scheel kijkt of slordig is gaan schrijven. Ook slik- of spraakproblemen en problemen met het evenwicht komen voor. Sommige kinderen zijn duizelig, struikelen over hun eigen benen of kruipen of lopen anders. Een heel enkele keer is er sprake van gevoelloosheid en uitval van de zenuwfunctie in benen of andere lichaamsdelen. Meestal gaat het dan om een tumor in het ruggenmerg.

Behandeling

De behandeling is voor de meeste kinderen ingrijpend en hangt af van de plaats van het ependymoom, de gradering, of er (veel) tumorweefsel is achtergebleven en de leeftijd van het kind. De behandeling begint vrijwel altijd met een operatie. Kan het ependymoom volledig worden verwijderd, is het laaggradig en zit het alleen in de grote hersenen, dan is de behandeling afgerond en volgt er een lange periode van controle. Komt de tumor terug dan wordt uw kind meestal opnieuw geopereerd en wordt radiotherapie (bestraling) gegeven. Kan het ependymoom niet in zijn geheel worden weggehaald, gaat het om een hooggradig type en/of zit het in de kleine hersenen, dan volgt na de operatie altijd radiotherapie (bestraling). Is er veel tumorweefsel achtergebleven dan volgt na de operatie meestal chemotherapie en zo mogelijk nog een tweede operatie. Daarna wordt een besluit genomen over de vervolgbehandeling die meestal uit radiotherapie bestaat.

Informatie bij VOKK

Klik hier voor de VOKK brochure.

Deel deze pagina op social media