Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Levertumoren

Het hepatoblastoom (HB) en het hepatocellulair carcinoom (HCC) zijn beide kwaadaardige tumoren van de lever. In Nederland wordt elk jaar bij ongeveer 6 kinderen het HB ontdekt en is daarmee zeer zeldzaam. Hoewel het HB bij kinderen tot 15 jaar kan voorkomen, zijn de meesten bij de diagnose jonger dan drie jaar. Het HCC betreft 10 tot 30% van de levertumoren bij kinderen en komst meestal voor bij kinderen vanaf vijf jaar. 

Het HB ontstaat in de levercel (hepatocyt) tijdens de ontwikkeling van primitieve cel tot volwassen levercel. Dit gebeurt dus bij een embryo of jong kind. Een HCC ontstaat ook uit de hepatocyt, maar is geen ontwikkelingstumor. Het HCC is dan ook eigenlijk meer een tumor van volwassenen en zeldzamer bij kinderen.

Klachten

Levertumoren zijn over het algemeen pijnloos en geven weinig klachten. Zo kunnen ze ongemerkt heel groot worden en vallen ze pas op als de buik dik wordt of kleren niet goed meer passen. Tevens kan er geelzucht ontstaan, maar dit is meestal ook pas als de tumor al groot is. Soms worden levertumoren opgemerkt bij een routine onderzoek op het consultatiebureau of de huisarts. Heel zelden ontstaat er een bloeding in de tumor of buik die aanleiding geeft tot (pijn-) klachten en bezoek aan de dokter, die dan een grote tumor ontdekt.

Een leveroperatie of transplantatie is een grote ingreep. Kinderen herstellen hier echter meestal erg goed van, zonder veel restverschijnselen. Bij een transplantatie dient er wel rekening te worden gehouden met levenslang afstotingsgevaar. Hiervoor moeten medicijnen geslikt worden. Een bijwerking van deze medicijnen is dat de afweer tegen infecties minder goed is.

Behandeling

De behandeling van levertumoren is gebaseerd op de soort, de grootte, de plaats en uitgebreidheid van de tumor. Het chirurgisch verwijderen van de tumor is op het moment van de diagnose bijna nooit mogelijk, daarvoor zijn levertumoren meestal te groot. Om de tumor kleiner te maken, worden een aantal kuren met chemotherapie gegeven. Als de tumor niet te verwijderen is, zal een levertransplantatie worden overwogen. Na de operatie volgen nog enkele chemotherapie kuren.

Informatie bij VOKK

De VOKK is momenteel bezig met een eenvoudiger tekst. Zodra de brochure beschikbaar is, wordt een link op deze pagina geplaatst.

Deel deze pagina op social media