Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Project: Ontwikkelingsgerichte zorg voor tieners

Op 1 maart 2016 startte het innovatieproject ‘Ontwikkelingsgerichte Zorg tieners (OGZ- tieners) binnen het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Een door Fonds Nuts Ohra gefinancierd project, gericht op psychosociale zorginnovatie in het Prinses Máxima Centrum. De geplande looptijd van het project bedraagt 3 jaar.  

Eén van de uitgangspunten van het Prinses Máxima Centrum is ontwikkelingsgerichte zorg: kind en gezin staan centraal, evenals het streven om de normale ontwikkeling van de kinderen te bevorderen, ondanks hun levensbedreigende ziekte en de ingrijpende behandeling die ze moeten ondergaan. Hierbij wordt rekening gehouden met het fysiek, intellectueel, emotioneel-psychisch, sociaal-maatschappelijk en spiritueel functioneren. Ontwikkelingsgerichte zorg wordt binnen het Prinses Máxima Centrum nagestreefd in zowel de bouw van het ziekenhuis als in de zorg.

Adolescenten met kanker hebben specifieke behoeften als het gaat om de zorg die zij krijgen gedurende hun behandeling. Naast het medische traject is er ook aandacht nodig voor de transitiefase waar zij zich in bevinden op fysiek, cognitief, sociaal, emotioneel en spiritueel gebied. In het project OGZ-tieners wordt gekeken waar jongeren en hun ouders behoefte aan hebben, wat de risicofactoren voor de ontwikkeling zijn op korte en lange termijn en op welke manier de geboden zorg in het Prinses Máxima Centrum hier zo goed mogelijk bij kan ondersteunen. De ontwikkelingsgerichte zorg wordt uitgewerkt in samenwerking met alle betrokken disciplines en jongeren en ouders. Daarnaast is het gestoeld op recent wetenschappelijk inzicht. Uitwerking vindt niet alleen plaats in het handelen, maar wordt ook verwerkt in de bouw en inrichting van het ziekenhuis. Er wordt gestreefd naar een omgeving waarin voorzien wordt in de behoeften van de jongeren en hun ouders, zodat zij zo goed mogelijk behandeld kunnen worden en er voldoende mogelijkheid is om op alle gebieden hun leven voort te zetten.

Projectleiders van het project zijn prof. dr. Martha Grootenhuis en dr. Hanneke de Ridder-Sluiter. Projectmedewerkers zijn dr. Maureen Bult-Mulder (post-doc onderzoeker) en Guus Dekkers (MSc). Voor extra informatie kun je mailen naar ogz@prinsesmaximacentrum.nl .

Tienergids

Een belangrijk onderdeel van goede zorg is goede informatievoorziening. Er is veel informatie beschikbaar voor ouders maar informatie speciaal voor jongeren ontbrak tot nu toe. Daarom is in het project Ontwikkelingsgerichte zorg voor tieners ‘Een gids voor jongeren met kanker: eerlijke antwoorden, goed advies’ ontwikkeld.

Deze gids is gebaseerd op de veel gebruikte Engelse gids voor jongeren gemaakt door de Teenage Cancer Trust. De Nederlandse versie is in samenwerking met zorgprofessionals van alle disciplines, jongeren uit de KAR, de VOKK en VOX aangepast aan de zorg in het Máxima. In de gids wordt informatie gegeven over de diagnose kanker en de behandeling daarvan, maar ook over gevoelens, relaties en leven na kanker. Bovendien bevat de gids veel praktische tips. De gids is fysiek beschikbaar voor alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar in het Prinses Máxima Centrum, maar ook online te lezen. De gids is bedoeld voor jongeren in behandeling maar ook voor jongeren die klaar zijn met behandeling.

Bekijk de pdf van de tienergids

 

 

 

 

Deel deze pagina op social media