Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Visie

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie wil de best mogelijke zorg bieden aan kinderen met kanker en hun gezin, met als doel: de hoogst mogelijke kans op genezing en zo min mogelijk bijwerkingen tijdens en na de behandeling. Door de bundeling van zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding in één nationaal centrum, verbeteren de overlevings- en genezingskansen van kinderen en wordt de kwaliteit van (over)leven bevorderd.

Het uitgangspunt van de zorg die het Prinses Máxima Centrum binnen drie jaar biedt, is ‘centraal wat centraal moet, lokaal wat lokaal kan’. Kinderen uit het hele land met (verdenking op) een oncologische aandoening worden op termijn verwezen naar het nieuwe centrum, waar kinderoncologisch specialisten de diagnose stellen en de behandeling bepalen en inzetten. Om het verblijf voor alle betrokkenen zo comfortabel mogelijk te maken, wordt het centrum uitgerust met uitstekende kind- en gezinsvriendelijke verblijfsmogelijkheden.

Minder complexe aspecten van de behandeling, zoals eenvoudige onderdelen van chemotherapie, vinden onder regie van het Prinses Máxima Centrum plaats in meebehandelende ziekenhuizen verspreid over het land. Deze ziekenhuizen staan vaak dichter bij de woonplaats van de kinderen, zodat zij hun gewone leven zo veel mogelijk voortzetten. Het streven is dat ouders en kinderen niet langer dan 45 minuten hoeven te reizen naar een meebehandelend ziekenhuis. Voor diagnostiek, risicoclassificatie, intensievere behandelingen en essentiële controles komen de kinderen standaard naar het Prinses Máxima Centrum.

Ontwikkelingsgerichte zorg
Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Dat is de missie van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. In het Centrum komt alle zorg en research voor kinderen met kanker bij elkaar. Het Prinses Máxima Centrum wil de ontwikkeling van het kind zoveel mogelijk door laten gaan, ook tijdens de ziekte. We willen kind, ouders en het hele gezin optimaal ondersteunen. Ontwikkelingsgerichte zorg noemen we dat en met die integrale aanpak stelt het Prinses Máxima Centrum kind en gezin volledig centraal. Van de inrichting en organisatie van de zorg, de bijzondere voorzieningen en zorg- en onderzoeksprogramma’s tot de inrichting van het gebouw. Een unieke aanpak in een uniek gebouw. U leest alles over onze ontwikkelingsgerichte zorg in deze brochure.

 

Vraag en antwoord

  • Waarom is het Prinses Máxima Centrum opgericht?

    Per jaar krijgen in Nederland 500 tot 550 kinderen kanker. Het gaat om verschillende soorten kanker en de meeste vormen van kinderkanker komen maar tussen 5 en 25 keer per jaar voor. Nu vinden onderzoek en behandeling plaats door specialisten in zeven verschillende universitaire ziekenhuizen. Ook worden de behandelingen steeds complexer. Door die versnipperde aanpak is het moeilijker om kennis en ervaring op te bouwen en specialisten op te leiden. Concentratie van zorg en onderzoek op één locatie voorkomt deze versnippering. Bovendien biedt dit ook financiële voordelen.

  • Heeft concentratie op één locatie niet als gevolg dat kinderen en ouders verder moeten reizen?

    Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is zich ervan bewust dat de grotere reisafstand een nadeel kan zijn voor de betrokken gezinnen. Denk hierbij aan extra kosten, ontwrichting van het gezinsleven en meer problemen met het werk. Toch kiest iedere ouder uiteindelijk altijd voor de beste zorg door de beste mensen op de beste plek. Zowel ouders als behandelaars vinden één ding het belangrijkst: de allerbeste zorg voor kinderen met kanker. Als die wordt geboden in één centrum, dan is reisafstand geen probleem. Natuurlijk biedt het Prinses Máxima Centrum ouders de gelegenheid om vierentwintig uur per dag bij hun kind in het ziekenhuis te zijn. Bepaalde aspecten van de behandeling, zoals eenvoudige onderdelen van de chemotherapie, kunnen onder regie van het Prinses Máxima Centrum plaatsvinden in andere ziekenhuizen verspreid over Nederland. Er is sprake van ketenzorg: de complexe onderdelen van de oncologische zorg en de zogenaamde ‘ondersteunende zorg' in het Prinses Máxima Centrum en de minder complexe onderdelen in daarvoor aangewezen meebehandelende ziekenhuizen. Het principe is ‘centraal als het moet, lokaal als het kan'.

Naar alle veel gestelde vragen

Deel deze pagina op social media