Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

KinderOncoNet

KinderOncoNet is een multidisciplinair zorgnetwerk, voor zorg dichtbij huis, in oprichting. Het project is een initiatief van het Prinses Máxima Centrum, de Vereniging Kinderkanker Nederland en het UMC Utrecht. 

Zorgnetwerk

KinderOncoNet is een landelijk, multidisciplinair zorgnetwerk waarin professionals, kinderen en ouders/verzorgers en survivors elkaar kunnen vinden, elkaar zorg kunnen toevertrouwen zodat kennis en expertise op het juiste moment dichtbij huis beschikbaar is. Verbinding is het sleutelwoord voor kwaliteit en continuïteit van zorg. In het project worden een kennisplatform en een zorgzoeker ontwikkeld. Ook voorziet het project in scholing voor zorgprofessionals.

Hulpvragen

Ouders, kinderen en survivors hebben zowel tijdens als na de behandeling van kinderkanker regelmatig hulpvragen over bewegen, voeding, slaap, school, werk, psychosociale aspecten en sport. Deze hulpvragen worden het liefst zo dicht mogelijk bij huis beantwoord. KinderOncoNet legt hiervoor een belangrijke basis.

YouTube video: HCtalQf0oqc

 

 

   

Dichtbij huis

Omdat kinderkanker weinig voorkomt, komen zorgprofessionals in andere centra relatief weinig in aanraking met kinderen tijdens of na hun behandeling. Voor deze fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, leerkrachten, maar ook revalidatieartsen en andere medisch specialisten is het belangrijk dat er naast bestaande vakkennis vanuit het Máxima gerichte scholing en advisering wordt aangeboden. Dit gaan we faciliteren vanuit een multidisciplinair zorgnetwerk met zorgverleners uit de eerste-, tweede- en derde lijn, die in zijn staat om elkaar te vinden en elkaar de zorg toe te vertrouwen. Zowel tijdens als na behandeling speelt dit netwerk dichtbij huis een essentiële rol.

Samen zijn wij de expert Projectteam - KinderOncoNet
Projectteam

Project

Het project KinderOncoNet inventariseert wensen en behoeften bij alle doelgroepen en bouwt dit netwerk in eerste instantie met kinderfysiotherapeuten en shared care en revalidatie-instellingen. Ook psychologie, en later diëtiek, ergotherapie en logopedie, gaan volgen.  Meer informatie: kinderonconet@prinsesmaximacentrum.nl

Het definitieve kennisplatform, de basisscholing kinderoncologie voor zorgprofessionals en de zorgzoeker zijn in ontwikkeling. Wil jij je straks aanmelden voor KinderOncoNet en de basisscholing gaan volgen? Meld je aan via kinderonconet@prinsesmaximacentrum.nl

Wil je meer weten over de missie en visie van KinderOncoNet? Lezen over de resultaten tot nu toe en de verwachtingen voor de toekomst? Klik hier voor een korte presentatie en/of print hem als poster om te delen met je collega’s.


Projectleden
 • Judith de Bont, kinderneuroloog
 • Jeanine Voorman, kinderrevalidatiearts
 • Lisethe Meijer, kinderoncoloog
 • Femke Aarsen, kinderneuropsycholoog
 • Anne van Rooijen, verpleegkundig specialist
 • Alied van der Aa-van Delden, gezondheidszorgpsycholoog
 • Willemijn Plieger-van Solkema, namens de Vereniging Kinderkanker Nederland (VKN)
 • Lineke Rehorst-Kleinlugtenbelt, kinderfysiotherapeut en projectleider
 • Martin Beuzel, beleidsmedewerker en projectleider
 • Wim Tissing, kinderoncoloog
 • Jan Willem Gorter, hoogleraar kinderrevalidatie
 • Annick Vlak, psycholoog