Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Patiëntenportaal

Op dit moment maken wij gebruik van het UMC Utrecht patiëntenportaal om ouders en kinderen toegang te geven tot hun medisch dossier. Hier vind je gegevens en uitslagen uit het Prinses Máxima Centrum, maar ook uit het UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) indien van toepassing.
Hulp nodig bij inloggen?
Lees hier de veel gestelde vragen
Door in te loggen accepteer je de voorwaardenHoe kom ik op het patiëntenportaal?
Ben je patiënt in het Prinses Máxima Centrum? Vraag de doktersassistent jou toegang te verlenen tot het portaal. Zodra je toegang hebt, kun je via bovenstaande button 'Inloggen met DigiD' het portaal in.

Is je kind patiënt in het Prinses Máxima Centrum?  Dan dien je eerst gemachtigd te worden om toegang tot het portaal te krijgen.

Drie leeftijdsgroepen: wie heeft toegang?

  • Onder de 12 jaar is er geen toestemming nodig van het kind, maar moet je wel een machtiging aanvragen.
  • Is je kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan is het zaak dat zowel ouder(s)/verzorger(s) als kind de machtiging ondertekenen.
  • Vanaf 16 jaar komt de machtiging van ouder(s)/verzorger(s) automatisch te vervallen en kan alleen het kind nog zelf inloggen in het portaal.

Zo vraag je een machtiging aan 

  • Download het machtigingsformulier hier. Deze is ook verkrijgbaar bij de doktersassistenten.
  • Neem het ingevulde formulier, samen met een geldig legitimatiebewijs, mee naar de doktersassistenten in het Prinses Máxima Centrum.
  • Zij verwerken de machtiging zo snel mogelijk. Zodra deze verwerkt is, kun je met jouw eigen DigiD inloggen in het portaal.

Uitslagen direct zichtbaar
In het UMC Utrecht patiëntenportaal kun je alle resultaten en uitslagen inzien. Houd er rekening mee dat deze direct zichtbaar zijn, zonder duiding of interpretatie van een zorgverlener.
Het kan om een vervelende of onverwachte uitslag gaan. Het kan ook zo zijn dat afwijkende waarden helemaal geen betekenis hebben in dit geval. Of dat de behandelaar het nog niet heeft kunnen zien of met collega’s heeft kunnen bespreken. Daarnaast kan er sprake zijn van een voorlopige uitslag (bijvoorbeeld een radiologie verslag), die wordt aangepast na overleg met andere artsen. De behandelaar vertelt tijdens de volgende afspraak wat de uitslag betekent. Maak je je zorgen over een uitslag? Neem dan contact op met de hoofdbehandelaar of verpleegkundig specialist.

Definitieve afspraken via planbureau
Voor alle afspraken en opnames geldt: de communicatie vanuit ons planbureau is leidend. Zij bellen, mailen of sturen een brief als een afspraak definitief is. Er staat informatie over afspraken in het portaal, maar deze is niet altijd juist.

Er wordt namelijk nog regelmatig geschoven met afspraken, zodat alles zo goed mogelijk aansluit. Om verwarring te voorkomen, tonen we daarom nu nog zo min mogelijk afspraken. Afspraken in het Prinses Máxima Centrum worden niet weergegeven. Afspraken in het WKZ of UMC Utrecht zijn wel zichtbaar, maar kunnen nog verschoven worden. We verzoeken je daarom niet af te gaan op deze informatie.

Houd er rekening mee dat een zorgverlener soms al een planningsverzoek voor een onderzoek of ingreep doet, voordat hij of zij met je gesproken heeft. Dit wordt direct zichtbaar in het portaal. Ook hier geldt: maak je je zorgen over een afspraak, neem contact op met de hoofdbehandelaar of verpleegkundig specialist.

Medische brieven vanaf nu ook in het patiëntenportaal

Vanaf 1 januari 2020 ontvang je medische brieven niet meer apart per post, omdat je nu brieven zelf terugvindt in het patiëntenportaal. In deze brieven staat medische informatie over jouw kind die artsen aan elkaar sturen. De planningsbrieven blijf je per post ontvangen.


Vragen?

Hier vind je de veel gestelde vragen. 

  • Medische vragen? Neem contact op met de hoofdbehandelaar of verpleegkundig specialist.
  • Vragen over afspraken? Neem contact op met het planbureau via 088 972 72 72.
  • Technische problemen? Neem contact met de helpdesk van het UMC Utrecht via 088 756 88 90 of patientenportaal@umcutrecht.nl.

Voor alle overige vragen over het patiëntenportaal, mail naar patientportaal@prinsesmaximacentrum.nl.


Nieuw: de MijnMáxima app

Het Prinses Máxima Centrum biedt naast het bestaande patiëntenportaal nu ook een app voor ouders/verzorgers en kinderen aan. Met de MijnMáxima app komt alle algemene en inhoudelijke informatie op één plek te staan, en is de informatie altijd en overal beschikbaar. In de app vind je bijvoorbeeld actuele informatie over de ziektebeelden, informatie over het Máxima en adviezen voor thuis. Daarnaast is de app dé manier om je met behulp van pushberichten op de hoogte te houden van belangrijke onderwerpen, zoals een aanpassing van de bezoekregeling of een telefoniestoring waardoor het Máxima tijdelijk niet bereikbaar is.

Combinatie met patiëntendossier
In de toekomst wordt het elektronisch patiëntendossier gekoppeld aan de MijnMáxima app. Dit betekent dat de informatie van de app samen met de gegevens uit het elektronisch patiëntendossier, zoals op dit moment nog via het UMC Utrecht portaal beschikbaar is, op de app komen te staan. Op dat moment is dus alle informatie op één plek te vinden: de MijnMáxima app. De app is dan de plek waar zowel de algemene en inhoudelijke informatie als de medische gegevens, afspraken, labuitslagen etcetera beschikbaar zijn.

Het UMC Utrecht portaal komt dus op termijn te vervallen. Voordat het zover is, moet er nog veel ontwikkeld en getest worden. Voorlopig blijven dus zowel de MijnMáxima app voor algemene en inhoudelijke informatie én het patiëntenportaal voor medische informatie, en informatie die specifiek op jou/jouw kind van toepassing is, naast elkaar bestaan.

Download de app hier: