Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Hoe zijn we georganiseerd?

Het eigenaarschap van het Prinses Máxima Centrum berust bij de Coöperatieve vereniging Prinses Máxima Centrum, die twee leden heeft, namelijk Vereniging Kinderkanker Nederland en Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION).

De raad van bestuur heeft de algehele leiding. De raad van commissarissen verzorgt het wettelijk toezicht. De cliëntenraad vormt voor de raad van bestuur een zeer belangrijke raadgever vanuit het perspectief van de patiënt. Daarnaast zorgt de Kinderadviesraad voor proactieve betrokkenheid en medezeggenschap vanuit de leefwereld van kinderen met kanker en van survivors. 

Voor de behartiging van de belangen van alle medewerkers is conform de wet uiteraard een ondernemingsraad actief. Andere adviespartners voor de raad van bestuur zijn de medische adviesraad en de verpleegkundige adviesraad. Het Prinses Máxima Centrum kent verder een wetenschappelijke adviesraad van internationaal gerenommeerde (kinderoncologische) wetenschappers, die de raad van bestuur bijstaan bij de ontwikkeling en uitvoering van de researchstrategie. 

Het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht is een belangrijke strategische partner en mede-investeerder in de realisatie van het Prinses Máxima Centrum.  

Voor de werving en het beheer van gelden, bestemd voor de research en additionele voorzieningen die niet onder verzekerde zorg vallen, is de Prinses Máxima Centrum Foundation opgericht. In het belang van kinderen met kanker, hun ouders en hun omgeving staat het Prinses Máxima Centrum voor een open en verantwoordelijke wijze van besturing in lijn met de Zorgbrede Governancecode.