Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Topresearch

Om de doelstellingen van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie te bereiken, is het belangrijk om naast het leveren van topzorg ook het onderzoek naar kinderkanker te intensiveren. Wetenschappelijk onderzoek is van cruciaal belang voor de verhoging van de overlevingskansen van kinderen en de afname van late effecten. Het Prinses Máxima Centrum brengt daarom de best mogelijke zorg en hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek onder een dak samen. Hierdoor versterken beide disciplines elkaar in het belang van kinderen met kanker, nu en in de toekomst.

Het Prinses Máxima Centrum wil het beste wetenschappelijk onderzoeksinstituut op kinderoncologisch gebied in Europa worden. Daarnaast wil het zich kunnen meten met kinderoncologische toponderzoeksinstituten buiten Europa, zoals het St. Jude Children's Research Hospital in de Verenigde Staten. Het nieuwe centrum wordt een sterke partij voor alle betrokkenen bij het onderzoek naar nieuwe behandelingen. Ook leidt de bundeling van expertise tot meer synergie in het onderzoek. Bovendien trekt een goed geoutilleerd kinderoncologisch wetenschappelijk onderzoeksinstituut toptalent aan uit binnen- en buitenland.

Niet voor niets laten we ons daarbij adviseren door een wetenschappelijke adviesraad

 

Onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma van het Prinses Máxima Centrum omvat: 

 • het complete scala van fundamenteel tumorbiologisch onderzoek.
 • de hele translationele onderzoeksketen: moleculair laboratorium onderzoek, patiëntenonderzoek in de kliniek en onderzoek naar de kwaliteit van leven na de behandeling.
 • vroeg-klinisch geneesmiddelenonderzoek bij individuele of kleine groepen patiënten (Fase 1-2 trials).
 • klinisch onderzoek onder grotere aantallen patiënten, waarbij nieuwe behandelingen (via loting ofwel randomisatie) worden vergeleken met de standaardbehandeling (Fase 3 trials).
 • psychosociaal onderzoek.
 • onderzoek naar ondersteunende behandeling (supportive care) ter voorkoming en behandeling van bijwerkingen van kankertherapie.
 • onderzoek naar langetermijngevolgen van ziekte en behandeling.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor wetenschappelijk onderzoek in het Prinses Máxima
Centrum zijn:

 • onderzoek is hét middel om vooruitgang in genezing en kwaliteit van
  overleven van kinderen met kanker te bewerkstelligen.
 • het kind in ontwikkeling en zijn/haar kanker staan centraal in het
  onderzoek.
 • alle patiënten zijn doel en onderdeel van het onderzoek.
 • het onderzoek komt naar de patiënt toe.
 • het onderzoek is multidisciplinair.
 • heldere procedures staan garant voor een uitstekende communicatie
  tussen onderzoekers en patiënten en tussen verschillende
  onderzoeksdisciplines.

Visie

De visie op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op de volgende pijlers:

 • voor de verbetering van genezingskansen en kwaliteit van zorg (inclusief ondersteunende zorg, late gevolgen en palliatieve zorg) is wetenschappelijk onderzoek nodig.
 • wetenschappelijke inzichten in de fundamentele tumorbiologische processen van kinderkanker vormen de basis voor translationeel (van laboratorium naar de patiënt) onderzoek.
 • concentratie van alle patiënten in één centrum heeft grote voordelen voor translationeel onderzoek (denk aan de beschikbaarheid van tumorweefsel en constitutioneel materiaal).
 • bundeling van laboratoriumonderzoekers, clinici, statistici, methodologen en een onderzoeksbureau (trial office) ter ondersteuning van klinisch-wetenschappelijk onderzoek in één centrum bevordert de kwaliteit van translationeel onderzoek.
 • door alle patiëntenonderzoeken op één locatie te bundelen, ontstaan betere onderzoeksmogelijkheden voor zowel klinisch als translationeel onderzoek.
 • klinisch-wetenschappelijke onderzoeken zijn kwalitatief beter in een nationaal centrum.
 • door het onderzoeksbureau (trial office) met bijbehorend datacentrum tot het beste in Europa te maken, kan het Prinses Máxima Centrum leider worden op het gebied van sponsoring en Europees onderzoek.
 • de internationale uitstraling van het Prinses Máxima Centrum trekt toponderzoekers aan uit binnen- en buitenland.
 • het Prinses Máxima Centrum is een sterke partner voor de farmaceutische en medische industrie, wat grote kansen biedt voor verdere kennisontwikkeling.

Organisatie

Het patiëntgebonden onderzoek in het Prinses Máxima Centrum speelt zich af in de drie zorgunits: het onderzoek en de onderzoekers komen letterlijk naar de patiënt toe. Preklinisch onderzoek met patiëntenmaterialen en in modelsystemen vindt plaats in het Molecular Medicine Institute (MMI), dat fysiek in het Prinses Máxima Centrum wordt ondergebracht.
Om wetenschappelijk onderzoek te faciliteren, wordt een passende infrastructuur opgezet. Hieronder vallen onder meer:

 • fysieke onderzoeksfaciliteiten in de zorgunits
 • structurele weefselopslag
 • proefdierfaciliteiten
 • bio-informatica/ICT
 • onderzoeksbureau ter ondersteuning van klinisch-wetenschappelijk onderzoek
 • medisch-ethische procedures en sponsorfaciliteiten

Sommige van deze faciliteiten worden gedeeld met onderzoeksgroepen van het UMC Utrecht, het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) en het Hubrecht Instituut, de belangrijkste partnerinstituten van het Prinses Máxima Centrum.

Deel deze pagina op social media