Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

In de maatschappij

Het Prinses Máxima Centrum stelt alles in het werk om het ‘gewone’ leven van het kind en gezin in de maatschappij nog zoveel mogelijk door te laten gaan. Als organisatie willen wij zelf ook midden in die maatschappij staan. Open staan voor alle kinderen, ouders, onze relaties en stakeholders en hen inzicht geven in alles wat we doen en met hen constant in dialoog zijn. Ook willen we verantwoord en duurzaam omgaan middelen en milieu, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in alle opzichten.

Het Prinses Máxima Centrum wil ook als het gaat om duurzaamheid topprestaties leveren. Dat streven past bij onze ambities op het gebied van ontwikkelingsgerichte zorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs en bij onze sociaal-maatschappelijke ambities. Duurzaamheid heeft betrekking op de hele keten waarbinnen wij ons werk doen. En het gaat erom bij te dragen aan zorg die toekomstbestendig is. Duurzaamheid is onderdeel van het concept ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO), een belangrijk uitgangspunt voor het Prinses Máxima Centrum.

Bij iedere bedrijfsbeslissing maken we daarom een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten. We houden rekening met stakeholderbelangen; elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de belanghebbenden van het centrum. Dat kunnen patiënten of medewerkers zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en niet in de laatste plaats de maatschappij in algemene zin. We zien MVO daarom als een integrale aanpak die niet alleen gericht is op een duurzame bedrijfsvoering van het Prinses Máxima Centrum, maar ook op duurzame zorg in het belang van kind en maatschappij.

Het Prinses Máxima Centrum heeft de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Daarmee committeert het Máxima zich aan de vier doelen van de Green Deal: het verminderen van de CO2-uitstoot, circulair werken, minder medicijnresten in het water en het bevorderen van een gezonde omgeving in de zorg. 

Zorginnovator en zorgambassadeur Duurzame Zorg Renske Karens-van Vliet is één van de drijvende krachten achter het duurzaamheidsbeleid van het Máxima. Lees hier haar verhaal.