Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Prinses Máxima Centrum

Prinses Máxima Centrum ondertekent Green Deal Duurzame Zorg

Op 2 juni 2022 ondertekent bestuurslid Gita Gallé namens het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie de Green Deal Duurzame Zorg. Daarmee committeert het Máxima zich aan de vier doelen van de Green Deal: het verminderen van de CO2-uitstoot, circulair werken, minder medicijnresten in het water en het bevorderen van een gezonde omgeving in de zorg.  

Op 2 juni 2022 ondertekent bestuurslid Gita Gallé namens het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie de Green Deal Duurzame Zorg. Daarmee committeert het Máxima zich aan de vier doelen van de Green Deal: het verminderen van de CO2-uitstoot, circulair werken, minder medicijnresten in het water en het bevorderen van een gezonde omgeving in de zorg.  

Bij de bouw van het nieuwe centrum is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt geweest. Zo liggen er 1500 zonnepanelen op het dak van het centrum, is er een systeem voor warmte-koude opslag en wordt duurzame bedrijfskleding gedragen. Maar het Máxima wil verder met duurzaamheidsbeleid. “De komende jaren kiezen we bij alle nieuwe vervangingen en investeringen voor de groene/duurzame variant”, zegt Gita Gallé. ‘Onze duurzaamheidsambities komen voort uit onze missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Een leefbare wereld is in het belang van de kinderen van nu én in de toekomst!’
 

Circulair werken 

Het Máxima wil in 2030 een C02-emissie reductie realiseren van minstens 49% ten opzichte van 2019. In 2050 is de hele vastgoedportefeuille CO-2-arm. Circulair werken wordt onder meer bevorderd door eisen op het gebied van milieu en duurzaamheid mee te nemen in het inkoopbeleid. Initiatieven op het gebied van circulair werken in de zorg én de research worden gestimuleerd.  Zo neemt het Máxima een leidende rol in het zogenaamde Green Lab-project dat erop gericht is om ook de research te verduurzamen. Er is bijvoorbeeld een pilot gedaan om plastic labmaterialen met behulp van een 3D-printer te recyclen tot nieuwe labmaterialen.  

Medicijnresten 

Het Máxima gaat de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terugdringen door gericht beleid op het gebied van retourmedicatie; medicatie die retour komt of niet is opgehaald wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Ook wil het kinderoncologiecentrum medicijnverspilling voorkomen, bijvoorbeeld door meerdere uitgiftes uit één verpakking te doen.  

Gezonde omgeving  

In het Prinses Máxima Centrum is een leefomgeving gecreëerd die de gezondheid van kinderen ouders en medewerkers bevordert. Bewegen, ontmoeten, privacy, eigen regie, daglicht en groen zijn belangrijke uitgangspunten geweest bij het ontwerp van het gebouw. Zo zijn er ouder-kindkamers met buitenruimte die tegemoet komen aan de behoefte aan beweging en privacy en tal van voorzieningen die de ontwikkeling van het kind stimuleren.  

De ondertekening vindt plaats tijdens een minisymposium over duurzaamheidsinitiatieven in het Prinses Máxima Centrum.  

Meer weten over de duurzame keuzes van het Máxima? Bekijk de video: