Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Cliëntenraad

Sinds 1996 bestaat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Een wet die bepaalt dat elke zorginstelling een Cliëntenraad moet hebben. Deze raad heeft inspraak in het beleid van de instelling vanuit het perspectief van de patiënt.
Voor het Prinses Máxima Centrum betekent dit dat de raad er is voor alle kinderen, adolescenten en survivors ( de ‘clienten’) die bij ons worden behandeld én hun ouders.

Adviesrecht

In de wet is omschreven over welke onderwerpen de Cliëntenraad adviesrecht heeft. Bepaalde onderwerpen zijn dus adviesplichtig. Daarnaast kan de Cliëntenraad ook ongevraagd advies uitbrengen over onderwerpen die de raad belangrijk vindt.

Als de Raad van Bestuur een besluit wil nemen over onderwerpen waar patiënten mee in aanraking komen, vraagt zij eerst advies aan de Cliëntenraad. Over sommige onderwerpen - zoals voeding, en kwaliteit van zorg - spreekt de wet zelfs van een verzwaard adviesrecht. Dan mag de Raad van Bestuur het advies van de Cliëntenraad niet zomaar naast zich neer leggen. Dat kan alleen als de Raad van Bestuur dan bij een beroepsvereniging aannemelijk heeft gemaakt dat zij daarvoor gegronde redenen heeft.


Ontwikkeling beleid

Het is goed dat deze wet er is maar het is nog beter als de Cliëntenraad in een vroeg stadium betrokken wordt bij de ontwikkeling van het beleid. Nu we met elkaar een uniek nieuw ziekenhuis bouwen, is dit een uitgelezen kans om de stem van de patiënt te laten horen.

De Cliëntenraad is dan ook bij veel onderwerpen betrokken. Er is de afgelopen twee jaar onder andere meegedacht over de bouw en inrichting van het nieuwe ziekenhuis, het voedingsconcept en het reglement van de biobank. Onze onafhankelijkheid staat hierbij voorop. Het is belangrijk dat we met een open blik een vinger aan de pols houden in het centrum om het belang van de patiënt zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ook na de opening van het centrum streeft de Cliëntenraad ernaar meer te zijn dan alleen een formeel adviesorgaan. We willen een strategische partner blijven om - samen met oncologen, verpleegkundigen, onderzoekers en bestuurders - te komen tot de beste zorg voor kinderen met kanker!


Hoe werken wij?

De Cliëntenraad heeft minimaal zes keer per jaar een overleg met de Raad van Bestuur over diverse onderwerpen. Maandelijks overlegt het Dagelijks Bestuur van de Cliëntenraad met de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Individuele leden van de Cliëntenraad nemen zitting in werkgroepen van het ziekenhuis.

Daarnaast werkt de Cliëntenraad samen met de VKN (Vereniging Kinderkanker Nederland) en met de KAR (kinderadviesraad).

 

Leden van de Cliëntenraad

De leden van de Cliëntenraad zijn (ex-)patiënt of ouder van een (ex-)patiënt en zijn dus allemaal ervaringsdeskundig. De Cliëntenraad bestaat uit maximaal 10 leden. Heb je belangstelling om lid te worden? Stuur dan een e-mail naar clientenraad@prinsesmaximacentrum.nl.Jaarverslag 2017

In het jaarverslag lees je welke adviezen de cliëntenraad in 2017 heeft uitgebracht.

Jaarverslag 2018

In het jaarverslag lees je welke adviezen de cliëntenraad in 2018 heeft uitgebracht.

Jaarplan 2019

In het jaarplan 2019 beschrijft de cliëntenraad de doelstellingen voor dit jaar.