Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

KinderAdviesRaad: Wij trekken de KAR!

Ons centrum heeft een KinderAdviesRaad, ofwel ‘de KAR’: de KAR bestaat uit kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar die zeer betrokken zijn bij het Prinses Máxima Centrum. Zij hebben zelf kinderkanker (gehad) of kennen iemand in hun naaste omgeving die het heeft, zoals een broertje of zusje. Zij zorgen ervoor dat alle zieke kinderen in het centrum een stem hebben. Want de kinderen zijn de hoofdpersonen en moeten gehoord worden.

Elke 2 maanden vergadert de KAR over onderwerpen waarover advies is gevraagd of over zaken die zij zelf willen veranderen of verbeteren. Tijdens die vergaderingen komt er vaak iemand op bezoek die hulp nodig heeft of die de KAR bijvoorbeeld een nieuwe en bijzondere ontwikkeling wil laten zien. Ook heeft de Kinderadviesraad contact met de raad van bestuur.


Testen en proeven
Naast het vergaderen hebben zij onderling contact via whatsapp of e-mail en doen ze ook andere activiteiten samen, zoals op locatie een apparaat testen of proeven van speciaal eten en drinken. Zo kunnen zij samen met de ziekenhuismedewerkers beslissen wat het beste is voor de kinderen. Bekijk wat de KinderAdviesRaad nog meer doet. 
Contact met de KinderAdviesRaad
De KAR kan niet zonder de hulp van de kinderen in het centrum. Zij kunnen laten weten dat er iets niet goed gaat of wat er beter kan.

Het e-mailadres is:  kinderadviesraad@prinsesmaximacentrum.nl

Het team wordt begeleid door Janneke Kuin, ambtelijk secretaris, aanwezig maandag en vrijdag.