Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Disclaimer

Gebruik van de website Prinses Máxima Centrum

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Prinses Máxima Centrum zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Prinses Máxima Centrum garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Prinses Máxima Centrum wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Prinses Máxima Centrum staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Prinses Máxima Centrum niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Prinses Máxima Centrum. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prinses Máxima Centrum. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

 

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Prinses Máxima Centrum.

Voedingswebsite

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Prinses Máxima Centrum de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Prinses Máxima Centrum garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Prinses Máxima Centrum wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. 

 

Coordinated Vulnerability Disclosure
Het Prinses Máxima Centrum hecht veel belang aan de veiligheid van haar (medische) apparatuur, programmatuur en diensten. Ondanks de zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch sprake is van een kwetsbaarheid. Als u zo’n kwetsbaarheid ontdekt, kunt u dit veilig aan ons melden. Deze aanpak is de zogenaamde Coordinated Vulnerability Disclosure. Op deze manier kan Prinses Máxima Centrum beschermende maatregelen treffen.

Melding maken van een kwetsbaarheid

Als u een kwetsbaarheid heeft gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel als mogelijk maatregelen kunnen treffen. Het Prinses Máxima Centrum wil graag met u samenwerken om onze klanten en systemen nog beter te kunnen beschermen.
Ons Coordinated Vulnerability Disclosure beleid is geen uitnodiging om ons bedrijfsnetwerk (onze systemen) uitgebreid actief te scannen op kwetsbaarheden. Wij monitoren ons netwerk, hierdoor is de kans groot dat een scan wordt opgemerkt door onze IT-afdeling en is er kans dat zij hier onderzoek naar gaan doen en er mogelijk onnodige kosten worden gemaakt.
Wanneer u via ons Coordinated Vulnerability Disclosure beleid kwetsbaarheden aan ons meldt, dan hebben wij geen reden om juridische consequenties te verbinden aan uw melding. Wij vragen u zich te houden aan de volgende regels:
 • U meldt uw bevindingen bij Stichting Z-CERT door een e-mail te sturen naar cvd@z-cert.nl. U kunt daarbij gebruik maken van de PGP-sleutel. Stichting Z-CERT is de organisatie die voor Prinses Máxima Centrum Coordinated Vulnerability Disclosure meldingen afhandelt. Zij werken samen met u als melder en met Prinses Máxima Centrum om te zorgen dat uw melding wordt opgepakt.
 • In uw melding geeft u voldoende informatie, zodat het probleem te reproduceren is. Op die manier kunnen wij het zo snel mogelijk oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden is soms meer informatie gewenst/noodzakelijk.
 • U misbruikt de geconstateerde kwetsbaarheid niet. Door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of door gegevens van derden in te zien, te verwijderen of aan te passen.
 • Als u vermoedt dat u via een kwetsbaarheid medische gegevens kan inzien vragen wij u dit niet zelf te verifiëren maar dit door ons te laten doen.
 • U deelt uw bevindingen niet met anderen, voordat het is opgelost. Daarnaast vragen we u om alle vertrouwelijke gegevens die u heeft verkregen, na het dichten van het lek, direct te wissen.
 • U doet geen aanval(len) op onze fysieke beveiliging en maakt geen gebruik van social engineering, distributed denial of service, spam, brute-force aanvallen en/of applicaties van derden.

Hoe wij omgaan met uw melding:

 • Het Prinses Máxima Centrum en Z-CERT behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging van Z-CERT en binnen 5 werkdagen ontvangt u een reactie op uw melding met een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als melder van het probleem houdt Z-CERT u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zal Prinses Máxima Centrum, als u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
 • Het Prinses Maxima Centrum is u dankbaar voor uw melding en het veiliger maken van de Nederlandse zorgsector. Daarom heeft het Prinses Maxima Centrum een Hall of Fame opgezet. In de Hall of Fame worden personen opgenomen die een kwetsbaarheid of probleem in de beveiliging van onze systemen hebben gemeld.
We streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Samen overleggen we daarna over de meerwaarde van een eventuele publicatie van het opgeloste probleem.

Niet in scope:
Z-CERT neemt geen triviale kwetsbaarheden of securityissues die niet misbruikt kunnen worden, in behandeling. Hieronder staan voorbeelden van bekende kwetsbaarheden en securityissues die buiten bovenstaande regeling vallen. Dit houdt niet dat ze niet opgelost zouden moeten worden, echter bij ons CVD-proces gaat het om melden van zaken waar direct misbruik van gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld een kwetsbaarheid waar een werkende exploit voor bestaat of een misconfiguratie waardoor een bestaande securitycontrol te omzeilen is. Deze lijst is afgeleid van de lijst van die het CERT van Surf hanteert (https://www.surf.nl/responsible-disclosure-surf).

 • HTTP 404 codes/pagina’s of andere HTTP non-200 codes/pagina’s en content spoofing/text injecting op deze pagina’s
 •  Fingerprinting/versievermelding op publieke services
 • Publieke bestanden of directories met ongevoelige informatie (bijvoorbeeld robots.txt)
 • Clickjacking en problemen die alleen te exploiten zijn via clickjacking
 • Geen secure/HTTP-only flags op ongevoelige cookies
 • OPTIONS HTTP method ingeschakeld
 • Rate limiting kwetsbaarheden zonder duidelijke impact

  Alles gerelateerd tot HTTP security headers, bijvoorbeeld:
 • Strict-Transport-Security
 • X-Frame-Options
 • X-XSS-Protection
 • X-Content-Type-Options
 • Content-Security-Policy
 • Issues met SSL-configuratie
 • SSL Forward secrecy uitgeschakeld
 • Ontbrekende TXT record voor DMARC of CAA record
 • Host header injection
 • Rapporteren van verouderde versies van enige software zonder een proof of concept van een werkende exploit