Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Prinses Máxima Centrum

Daling sterftecijfers kinderkanker

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft vandaag - op Wereldkinderkankerdag - cijfers naar buiten gebracht over de sterfte door kinderkanker. In 2016 overleden 61 kinderen onder 15 jaar aan kanker. Deze sterfte is nog nooit zo laag geweest. In het begin van de jaren zeventig overleden jaarlijks meer dan 200 kinderen aan kanker. Lees het volledige persbericht van het CBS voor meer informatie.

Persbericht CBS


Rob Pieters, kinderoncoloog en lid Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum, reageert enthousiast en tegelijkertijd met enkele nuanceringen op het persbericht.

“Dit is heel mooi nieuws. De cijfers van het CBS kloppen uiteraard en wat je aan de curve ziet is dat in de jaren 70 en 80 de sterfte heel snel daalde. Dit was voor vrijwel alle vormen van kinderkanker zo. Daarna zie je dat de daling helaas veel kleiner is. De daling in de laatste 10 jaar is inderdaad zoals het CBS zegt, zichtbaar bij kinderen met leukemie. Dat is te danken aan het feit dat wij steeds betere behandelingen hebben gemaakt voor deze kinderen die beter op maat gebracht werden voor ieder individueel kind. Zwaarder waar nodig maar ook lichter waar dat kon.

De werkelijke sterfte aan kinderkanker is overigens helaas een stuk hoger dan de cijfers van het CBS suggereren. Het CBS telt namelijk de kinderen die overlijden voor hun 15e jaar. Dus als je als kind kanker krijgt op je 12e en je overlijdt hieraan als je 16 bent, wordt dit niet meegeteld. Bovendien is de bovengrens van kinderkanker niet 15, maar 18 jaar. Wij gebruiken altijd de overlevingscijfers 5-10 jaar na diagnose. Wij meten dus de 5- en 10-jaarsoverleving van iedereen die tussen 0 en 18 jaar de diagnose kanker heeft gehad. Dan heb je het dus over zo’n 600 kinderen met kanker per jaar waarvan helaas circa 125 zullen overlijden. Ook is het bij de mensen die kinderkanker overleven belangrijk om te kijken naar de (late) effecten van ziekte en behandeling. Daarom is de missie van het Prinses Máxima Centrum ook om ieder kind met kanker te genezen met optimale kwaliteit van leven. Daarvoor hebben we nog een lange weg te gaan, want de kinderen die nu nog niet genezen, hebben de rottigste vormen van kanker. En dat is niet 1 vorm, maar betreft voor ieder type kanker een deel van de kinderen. Het Prinses Máxima Centrum wil een versnelling aanbrengen in het onderzoek naar al die vormen en wil zo snel mogelijk al die noodzakelijke behandelingen verbeteren. Daarom wordt alle expertise voor kinderkanker op het gebied van research, zorg en opleiding vanaf mei dit jaar gebundeld in onze nieuwbouw en ontstaat daarmee het grootste kinderkanker centrum van Europa.”