Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Prinses Máxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum neemt afstand van publicatie Oversterfte tijdens COVID-19 pandemie

Het Prinses Máxima Centrum neemt afstand van de publicatie “Excess mortality across countries in the Western World since the COVID-19 pandemic: ‘Our World in Data’ estimates of January 2020 to December 2022”.
Er zijn serieuze vragen ontstaan ten aanzien van de publicatie “Excess mortality across countries in the Western World since the COVID-19 pandemic: ‘Our World in Data’ estimates of January 2020 to December 2022”. Daarom zullen we nader onderzoek instellen naar de wetenschappelijke kwaliteit van dit onderzoek. Het Prinses Máxima Centrum betreurt het ten zeerste dat deze publicatie de indruk kan wekken dat het belang van vaccinaties in twijfel wordt getrokken.

Oorspronkelijk was het idee dat er gekeken zou worden naar het effect van de COVID-maatregelen op o.a. het sterftecijfer van kinderen met kanker in lage inkomenslanden. Gedurende de studie is de focus verschoven en een kant op gegaan die naar onze mening te ver afligt van onze expertise: kinderoncologie. We zijn geen expert op het gebied van epidemiologie en willen ook niet die indruk wekken. Het Máxima neemt dan ook nadrukkelijk afstand van deze publicatie. We hadden scherper moeten zijn op de totstandkoming en resultaten van deze publicatie en zullen de manier waarop deze tot stand is gekomen nader onderzoeken. Indien blijkt dat er onzorgvuldig te werk is gegaan bij de totstandkoming van deze publicatie zal deze worden ingetrokken.

Als Prinses Máxima Centrum willen we benadrukken dat we sterk voorstander zijn van vaccineren en dat deze publicatie zeker niet moet worden gelezen als een argument tégen vaccineren. De studie toont op geen enkele wijze aan dat er een verband tussen vaccinaties en oversterfte bestaat, dat is expliciet niet de bevinding van de onderzoekers. We betreuren dan ook dat deze indruk is ontstaan.