Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Prinses Máxima Centrum

Hoge onderscheiding voor ‘moeder van het Máxima’ Hanneke de Ridder

Tijdens het SKION-congres op donderdag 16 september werd Hanneke de Ridder-Sluiter compleet verrast door een ‘ingelaste spreker’, de loco-burgemeester van haar woonplaats Leiden. Zij ontving een hoge Koninklijke onderscheiding uit handen van de locoburgemeester: ‘Voor uw vele bijzondere prestaties, die in Nederland leidden tot een enorme verbetering van zorg voor kinderen met kanker én de bundeling van kennis en kunde in de realisatie van het Máxima heeft het Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd om u te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.’

In haar toespraak beklemtoonde locoburgemeester Damen: ‘Het maatschappelijk belang van Hanneke de Ridder’s werk is werkelijk enórm en kan niet genoeg worden benadrukt. Tegelijkertijd cijfert zij zichzelf altijd weg in het grotere belang van kinderen met kanker. Zo belangeloos als een moeder is voor haar kind, is Hanneke de Ridder ‘de moeder van het Máxima’.

Drijvende kracht
Locoburgemeester Damen: ‘Ouders en zorgprofessionals namen meer dan tien jaar geleden het initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum in plaats van de zeven die er in het land bestonden. Mevrouw De Ridder (1955) was een van de drijvende krachten achter de opening in 2018 van het grootste kinderkankercentrum van Europa op zowel zorg- als research-gebied; het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Dit was de kroon op het gepassioneerde werk van heel veel mensen, gedurende vele jaren. Zij was een onmisbare schakel die telkens weer professionals, patiëntenvertegenwoordigers en vele andere partijen wist te verbinden. Alhoewel door velen voor onmogelijk gehouden, bleek het mede door haar toedoen toch haalbaar: een bundeling van alle experts en expertise in één landelijk centrum, waardoor ieder kind met kanker verzekerd is van het beste behandelteam en iedere euro voor research op kinderkankergebied optimaal besteed wordt.’

Ontwikkelingsgerichte zorg
‘Naast haar bestuurlijke taken in dit proces maakte zij zich in het bijzonder ook sterk voor het opzetten van de zogenaamde ontwikkelingsgerichte zorg (OGZ). Dit houdt in dat de ontwikkeling van een kind en zijn of haar gezin zo goed mogelijk door moet gaan ondanks de zeer ernstige diagnose en de zware en langdurige behandeling. Hanneke de Ridder heeft hierbij een bijzonder exceptionele inbreng aan de dag gelegd, wat zich vertaalde in vele extra faciliteiten voor ouders en kinderen, de organisatie van vele activiteiten en de inrichting van het centrum. Niet voor niets heeft het Prinses Máxima Centrum als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven.’

De zeer verraste Hanneke de Ridder droeg haar Koninklijke onderscheiding op aan alle kinderen van het Máxima.