Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Prinses Máxima Centrum

Koningin Máxima brengt bezoek aan Prinses Máxima Centrum in het kader van vijfjarig bestaan

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft vandaag een bezoek gebracht aan het Prinses Máxima Centrum. Zij ging in gesprek met medewerkers, ouders en kinderen en werd door hen bijgepraat over innovatief onderzoek, internationale samenwerking en ieders ervaringen in het Máxima. Veel mensen konden een glimp van de naamgeefster opvangen in de centrale hal. Het was een wederzijdse warme begroeting en er klonk vrolijk applaus van kinderen, ouders en medewerkers.


Op 5 juni 2023 is het precies vijf jaar geleden dat het onderzoeksziekenhuis officieel werd geopend door Koningin Máxima. Vanaf die dag worden alle kinderen met kanker in Nederland hier behandeld en is het onderzoek naar kinderkanker ook geconcentreerd in Utrecht. Mede in het kader van het eerste lustrum was dit werkbezoek gepland.

Oranje hart

Bij aankomst zag Koningin Máxima na vijf jaar Saméo terug. De jongen is nu 13 jaar en stond als patiëntje op een van de mooiste foto's van de officiële opening met Hare Majesteit. Hij vond het ‘super’ om de Koningin na vijf jaar weer te ontmoeten: ‘Ik wilde haar heel graag vertellen dat ik beter ben.’ Onder het toeziend oog van vele kinderen, ouders en medewerkers van het Máxima schreef Hare Majesteit een 'Oranje Hart onder de riem'-kaartje ter gelegenheid van Wereld Kinderkankerdag op 15 februari a.s.

Innovatie

Tijdens het werkbezoek stonden innovatie en internationalisering van het Prinses Máxima Centrum centraal. Koningin Máxima voerde verschillende gesprekken tijdens het werkbezoek. Zo sprak zij met kinderoncologen en onderzoekers over een doelgerichte immuuntherapie die is toegevoegd aan het behandelprotocol voor baby's met leukemie en hoe deze dankzij internationale samenwerking sneller in de behandelkamer terecht kan komen. Ook liet zij zich informeren over uitkomstindicatoren, waarmee onderzoekers de kwaliteit van zorg en de uitkomst hiervan meetbaar maken met als doel verdere verbetering van de zorg in kinderoncologische centra wereldwijd.

Internationale samenwerking

Ook de internationale patiëntenzorg kwam aan de orde tijdens het bezoek. Afgelopen jaar zijn in het Prinses Máxima Centrum drieënzestig Oekraïense kinderen met kanker opgevangen, die hier hun behandelingen konden voortzetten. Ook neemt het aantal kinderen dat vanuit het buitenland naar het Máxima komt voor behandeling binnen een klinische studie toe. De internationale samenwerkingsverbanden van het centrum spelen daarbij een belangrijke rol.

Waardering

Koningin Máxima had ook een ontmoeting met verpleegkundigsten uit het centrum en toonde oprechte belangstelling en waardering voor hun bijzondere werk en bijdrage aan de missie van het Prinses Máxima Centrum: ieder kind met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven.

Een ontmoeting met ouders en kinderen stond ook op het programma. De koningin zat met ouders en een tweetal peuters aan tafel. De meisjes kregen als baby Acute Lymfatische Leukemie (ALL) en zijn in de afgelopen jaren succesvol behandeld met een doelgerichte immuuntherapie die werd toegevoegd aan het behandelprotocol.