Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Prinses Máxima Centrum

Máxima in de media: de uitzending van Zembla met als titel 'Geen chemo voor Felix'

Het televisieprogramma Zembla zond op donderdag 13 mei een aflevering uit over een ouderpaar dat zich niet kon vinden in de behandeling van hun kind met kanker. Het Prinses Máxima Centrum gaat in de media nooit in op een individuele patiënt vanwege de privacywetgeving, maar de familie over wie de uitzending ging, heeft de tv-makers en de artsen van het Máxima expliciet toestemming gegeven. Een verschil van inzicht tussen behandelaars en ouders is een duivels dilemma. Aandacht voor dit dilemma is belangrijk en daarom heeft het Máxima besloten mee te werken aan het tv-programma.

Alle behandelingen in het Máxima komen voort uit en zijn gebaseerd op internationale behandelrichtlijnen. Immunotherapieën maken hier vanzelfsprekend van deel uit, zoals bijvoorbeeld de zogenoemde CAR-T cel behandeling met antistoffen tegen tumor cellen. Echter, de immunotherapie voor de specifieke hersentumor die in de uitzending aan de orde komt, maakt geen onderdeel uit van deze richtlijnen en is geen standaard. Daarom kan ons centrum hierover geen uitspraak doen.

In het Máxima komen elk jaar zo’n 600 nieuwe kinderen met kanker. Het komt heel zelden voor dat ouders zich niet kunnen vinden in de voorgestelde (vervolg)behandeling van hun kind. Tot nu toe heeft dit zich in het Máxima 1x per jaar voorgedaan, dus bij 1 op de 600 nieuwe kinderen.

Mocht er onverhoopt sprake zijn van een situatie waar ouders en het team van behandelend artsen er niet uitkomen, en er mogelijk een levensbedreigende omstandigheid ontstaat, dan kan een behandelend arts, na eerst anoniem advies bij de vertrouwensarts van Veilig Thuis te hebben ingewonnen, daar een melding van kindermishandeling doen. De behandelend arts kan ook meteen overleg plegen met de Raad voor de Kinderbescherming die vervolgens een verzoek tot (beperkte) schorsing van de ouderlijke macht kan doen bij de kinderechter.

In de uitzending liet een aantal mensen uit het veld zich in algemene bewoordingen uit over dergelijke meldingen, werden de ouders van Felix geïnterviewd en voerde het hoofd van de afdeling neuro-oncologie prof dr Eelco Hoving het woord namens het Prinses Máxima Centrum.

Voor vragen kun je contact opnemen met  communicatie@prinsesmaximacentrum.nl