Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Prinses Máxima Centrum

Prinses Máxima Centrum teleurgesteld over besluit kinderhartchirurgie

In de discussie over concentratie van kinderhartchirurgie op twee plaatsen in Nederland neemt het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht een bijzondere plaats in: wij werken, ook op dit gebied, nauw samen met het UMC Utrecht.

De inzet van de kinderthorax specialisten van het UMCU/WKZ op het gebied van chirurgie, anesthesie en IC is cruciaal voor een significant deel van onze kinderen met kanker.

Wij steunen de minister in zijn plan om de kinderhartchirurgie te concentreren. Afgelopen week is bekend geworden dat de minister de voorgenomen concentratie van kinderhartchirurgie in Groningen en Rotterdam wil laten plaatsvinden. En niet, zoals wij verwachtten, in Utrecht. Hiermee wordt een deel van de zo geslaagde concentratie van complexe kinderoncologische zorg teniet gedaan.

We betreuren dit besluit zeer. De unieke samenwerking op kinderhartchirurgie en kinderoncologie kan helaas niet worden overgenomen door andere centra. De specifieke expertise van een kinderthoraxchirurg en kinderanesthesist is zeer noodzakelijk voor kinderen met kanker in Nederland.

Houd het hart centraal!

Na dit voorgenomen besluit van de minister dat de kinderhartchirurgie niet in Utrecht wordt geconcentreerd, is een groep ouders van patiënten een petitie gestart. Want het UMC Utrecht/WKZ is er voor álle hartekinderen uit elke regio in Nederland, ook voor kinderen met kanker.

Hoe meer handtekeningen, hoe meer impact. Tekent u mee? Hier vindt u de petitie.