Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Prinses Máxima Centrum

Rechtszaak concentratie kinderhartchirurgie volgt nog dit jaar

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan dat het proces tot concentratie van de kinderhartchirurgie niet stilgelegd wordt. Het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum zien met vertrouwen uit naar snelle inhoudelijke behandeling van het besluit kinderhartchirurgie, eind dit jaar.

De rechtbank heeft de inhoudelijke behandeling versneld, deze vindt nog dit jaar plaats. Tot die tijd verwacht de rechter geen onomkeerbare gevolgen van de besluiten van de minister. Het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum zien met vertrouwen uit naar de inhoudelijke behandeling. Zij zijn tevreden dat de rechter het belang ziet dat dit snel gebeurt. De rechtbank stelt de zittingsdatum op eind november en streeft ernaar dat de inhoudelijke uitspraak nog voor het einde van dit jaar volgt. Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit van de patiëntenzorg gewaarborgd blijft, er verandert niets.

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis in het UMC Utrecht is een robuust integraal kinderziekenhuis. Het kinderhartcentrum beschikt over een solide en toekomstbestendig team van kinderhartchirurgen, kinderhartanesthesiologen, kinderinterventiecardiologen, gespecialiseerde verpleegkundigen en kinder-IC-verpleegkundigen, allemaal op één locatie met uitstekende kwaliteit van zorg. Dat was ook de hoofdreden voor het Prinses Máxima Centrum om de kinderoncologische zorg te concentreren in Utrecht. Bij de zorg voor kinderen met kanker is het kinderhartcentrum onmisbaar en daarom vindt het Máxima dat het kinderhartcentrum in Utrecht open moet blijven. Dit centrum voldoet aan alle voorwaarden die de minister stelt aan de toekomstige kinderhartcentra.

In de tussentijd werkt het UMC Utrecht constructief mee aan de stappen die moeten worden gezet. Die richten zich op de kwaliteit van de kinderhartzorg in alle centra. De UMC’s hoeven geen stappen te zetten die onomkeerbaar zijn.

Wat ging er aan dit besluit vooraf?

In april 2023 heeft de minister besloten om de zorg aan patiënten met aangeboren hartafwijkingen te concentreren in het Erasmus MC in Rotterdam en het UMCG in Groningen. In tegenstelling tot het eerdere besluit in december 2021 voor Rotterdam en Utrecht.

Het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum kunnen zich daar niet in vinden en zijn van oordeel dat deze besluiten onrechtmatig zijn. Voor de kinderoncologische zorg in het Máxima is de 24/7-beschikbaarheid van een kinderhartteam in het UMC Utrecht nodig. Het is niet mogelijk om deze zorg met behoud van kwaliteit te blijven uitvoeren als het kinderhartteam in het UMC Utrecht zou verdwijnen door de voorgenomen concentratie van kinderhartchirurgie.

Wij hebben dan ook bezwaar gemaakt en de rechtbank gevraagd om de concentratiebesluiten te schorsen tot na de uitspraak in december. Daarvoor was vorige week dinsdag een zitting bij de rechtbank in Utrecht. Naast het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum hadden ook het LUMC en Amsterdam UMC als CAHAL om deze ‘pauzeknop’ gevraagd. Dat heeft de rechter afgewezen. De inhoudelijke bezwaren van het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum worden in november 2023 door de rechtbank te Utrecht in de bodemprocedure behandeld. Drie rechters buigen zich dan over de rechtmatigheid van de genomen besluiten. De uitspraak van de rechtbank volgt dus eind dit jaar.