Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Rob Pieters

CMO
Wie zegt dat 100 procent genezing niet haalbaar is?

Wie in de jaren 60 als kind leukemie kreeg, kon dromen verder wel vergeten: de kans op overleving was 0 procent. Aan behandeling werd niet gedaan. Ouders werden met hun kind naar huis gestuurd om daar met elkaar de laatste tijd door te brengen. Nu 50 jaar verder ligt het overlevingspercentage bij kinderen met leukemie op 86 procent. Wie had dat durven dromen!

En toch is het ooit allemaal begonnen met een droom. Een droom van een aantal kinderoncologen in Nederland om ieder kind met kanker te willen genezen. Het begon destijds met een vraag: wat zou jij doen als jouw kind kanker zou krijgen? Naar welk ziekenhuis zou je dan gaan? Aan wie zou jij je geld geven voor research? Dat handjevol kinderoncologen was het snel eens: alleen door alle kennis en kunde te bundelen in één organisatie kunnen we meer kinderen met kanker genezen. De VOKK, vereniging van ouders, kinderen en kanker, stond hier volledig achter en zo was de basis gelegd voor wat nu het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is. Het eerste volledig gespecialiseerde centrum in kinderkanker voor zorg én research; uniek in Nederland en Europa.

Is dat bij elkaar brengen van alle kinderoncologische expertise van zorg en research voldoende? Nee. We hebben ook lef nodig. Lef om je eigen kinderkankercentrum op te heffen om een beter centrum van de grond te krijgen en bestaande structuren te doorbreken. Lef om gebaande paden te verlaten als nieuwe inzichten daar aanleiding toe geven. Lef om therapie bijvoorbeeld te reduceren omdat bewezen is dat je dan nog steeds dezelfde genezingskansen behoudt. Zoals voor bepaalde kinderen met leukemie of niertumor. Veel beter voor het kind natuurlijk dat een minder belastende behandeling krijgt. Met minder late effecten ook.

Van 0 procent overleving naar 86 procent overleving bij leukemie, en bij kinderkanker in het algemeen naar 75 procent. Zonder het lef om te durven dromen én te durven doen, hadden we dit nooit bereikt. Wie durft nu nog te zeggen dat 100 procent genezing niet haalbaar is?
Telefoon 088-9728585