Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het gevoerde beleid van de raad van bestuur (RvB). Dit om te monitoren dat het beleid gericht is op het realiseren van de missie en het borgen van de continuïteit van het centrum.
Het Prinses Máxima Centrum heeft een breed samengestelde raad van commissarissen onder voorzitterschap van Ir. R.L. (Rokus) van Iperen.

De raad van commissarissen bestaat uit de volgende leden:
  • Ir. R.L. (Rokus) van Iperen, voorzitter – voormalig president en CEO van Canon Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA).
  • Drs. H.H.J. (Herman) Bol - voormalig lid raad van bestuur UMC Utrecht
  • Prof. dr. M.J. (Max) Coppes - physician-in-chief Renown Children's Hospital, professor of pediatrics University of Nevada
  • Drs. B. (Barbara) Fransen - directeur Agfra Holding
  • Prof. dr. J.H. (Herre) Kingma - voormalig voorzitter raad van bestuur Medisch Spectrum Twente, voormalig Inspecteur Generaal voor de Volksgezondheid
  • Drs. C.I.J.M. (Clémence) Ross-Van Dorp - directeur/bestuurder AGORA (steunpunt voor palliatieve zorg), eigenaar TNWOC en voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Drs. ing. R. (Rob) Stricker - managementconsultant, voormalig voorzitter VOKK

Secretaris van de raad van commissarissen is Mr. A.L.J. (Ton) van Dooremalen.