Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is opgericht in 2002 als samenwerkingsverband van de afdelingen kinderoncologie van de academische ziekenhuizen. Binnen de SKION werken kinderoncologen en andere professionals op dit gebied nauw samen. Op die manier wordt er naar gestreefd om de best beschikbare behandeling aan te bieden aan het kind en zijn ouders. De activiteiten van de SKION richten zich op alle vormen van kanker binnen de kinderoncologie.

De zorg voor kinderen met kanker en onderzoek naar kanker bij kinderen is nu nog verspreid over heel Nederland. Veel van de zorg en het onderzoek zal samen worden gebracht in het nieuw te bouwen Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. SKION is een van de initiatiefnemers van het Prinses Máxima Centrum en heeft zitting in het Coöperatiebestuur

SKION

Stichting Kinderoncologie Nederland

SKION beschikt over een eigen website met veel informatie voor professionals zoals protocollen, (lopend) onderzoek, overzichten van commissies en een eigen 'community' onderdeel.

Info voor professionals op de website van SKION

Vraag en antwoord

  • Wie zijn de initiatiefnemers van het Prinses Máxima Centrum?

    Het initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum is afkomstig van drie partijen: de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK), de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) en de ODAS Stichting. De VOKK is de landelijke vereniging van gezinnen met een kind dat kanker heeft (gehad). De vereniging steunt en begeleidt deze gezinnen onder meer door het verstrekken van informatie en het aanbieden van tal van activiteiten. Als belangenbehartiger wil zij de kwaliteit van zorg en onderzoek bevorderen om zo de kans op genezing te vergroten. De SKION is het landelijke samenwerkingsverband van diagnostische en behandelende specialisten voor kinderoncologie en beenmergtransplantatie in Nederland. In het verband zijn kinderpathologen, kinderradiologen, kinderradiotherapeuten, kinderneurochirurgen en -neurologen, kinderchirurgen, kinderverpleegkundigen, kinderpsychologen en -maatschappelijk werkers, kinderoncologen en onderzoekers op het gebied van kinderkanker verenigd. Samen met andere professionals streeft de SKION naar de best beschikbare behandeling voor kinderen en hun ouders. De stichting stelt nationale richtlijnen op voor behandeling, stimuleert onderzoek op het gebied van kinderkanker en bewaakt de kwaliteit van kinderoncologische zorg in Nederland. De SKION wordt rechtstreeks door de zorgverzekeraars vergoed. De ODAS Stichting ondersteunt wetenschappers, artsen en organisaties bij wetenschappelijke projecten op de gebieden kanker en visuele stoornissen bij kinderen en jonge mensen.

Naar alle veel gestelde vragen

Deel deze pagina op social media