Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Informatie Coöperatie volgens de ANBI-richtlijnen

Naam van de coöperatie
Vereniging Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.).   

Het RSIN nummer   
Het RSIN nummer van de coöperatie is 821674699.

Contactgegevens 
Bezoekadres : Heidelberglaan 25, 3584 CS Utrecht
Postadres : Postbus 113, 3730 AC Bilthoven

Bestuur van de coöperatie   
Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door:   
Dr. J.G. (Hanneke) de Ridder-Sluiter (voorzitter)
Drs. M.I.M. (Mildred) Klarenbeek
M.R. (Mark) De Groot
Mr. I.M. (Inger) Peters-van Heck

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.   
Secretaris van de coöperatie is Mr. A.L.J. (Ton) van Dooremalen.

Het doel van de coöperatie   
Het doel van de coöperatie is: het tot stand brengen en in stand houden van een nationaal kinderoncologisch centrum in Nederland, waarin zorg en onderzoek op het allerhoogste niveau wordt samengebracht, teneinde voor meer dan 90% van de kinderen met kanker genezing te bereiken met minimale bijwerkingen en optimale ontwikkelingskansen naar volwassenheid. De coöperatie heeft daarbij twee kerntaken: het bewaken van de missie en het borgen van een goede procesgang.

Financiële verantwoording   
De financiële verantwoording van de coöperatie vindt gelijktijdig plaats met die van Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V., waarvan de coöperatie 100% aandeelhoudster is. Deze verantwoording vindt plaats in de maand juni na afloop van het boekjaar van de coöperatie en van de B.V.