Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Prinses Máxima Centrum

Diana Monissen kondigt haar afscheid aan van het Prinses Máxima Centrum

Diana Monissen heeft bekendgemaakt dat zij begin 2020 stopt als bestuursvoorzitter van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Na de realisatie van het Centrum mei 2018 is er vervolgens onder haar voorzitterschap een stevig fundament gelegd voor de toekomst. Zij acht de tijd daarom nu rijp om ruimte te bieden aan de opvolging.

Medio 2015 werd Diana Monissen bestuursvoorzitter van het Prinses Máxima Centrum. De afgelopen jaren heeft zij samen met haar mede bestuursleden Rob Pieters en Hans Clevers bestuurlijke bergen verzet om het top kinderoncologisch zorg- en researchcentrum te realiseren. Mei 2018 opende het centrum de deuren van het gloednieuwe gebouw.

Ontwikkeling
Het Prinses Máxima Centrum heeft zich sinds de opening verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd, zowel wat betreft de zorg, research en scholing van professionals als de processen en financiële borging. Het centrum heeft zich in het eerste jaar na opening nog steviger georganiseerd en haar positie geborgd voor de toekomst. Dit najaar wordt het nieuwe strategisch meerjarenplan vastgesteld voor de jaren 2020 tot 2024. Al met al acht Diana Monissen de tijd rijp voor de opvolging die voortvarend doorgaat met de ontwikkeling van het centrum en het realiseren van de missie.

Bijdrage
Diana Monissen heeft de afgelopen jaren op alle terreinen een onmisbare bijdrage geleverd aan de realisatie van het centrum en de ontwikkeling sinds de opening. Haar brede kennis van de zorg en ervaring met de vele dossiers zijn van cruciaal belang geweest voor het Prinses Máxima Centrum. Haar tomeloze inzet voor het Centrum en de missie was een inspiratiebron voor velen. De raad van commissarissen respecteert de keuze van Diana Monissen maar betreurt deze evenzeer. De raad is haar zeer erkentelijk voor alles wat zij gedaan heeft voor het Prinses Máxima Centrum. De raad van commissarissen gaat zich nu richten op haar opvolging. Begin 2020 zal Diana Monissen terugtreden als bestuursvoorzitter; de exacte datum waarop een ieder afscheid van haar kan nemen zal in overleg met de raad van commissarissen worden vastgesteld.