Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Prinses Máxima Centrum

Juridische stappen tegen besluit sluiting kinderhartcentrum UMC Utrecht

Minister Kuipers van VWS heeft het definitieve besluit genomen om de interventies bij aangeboren hartafwijkingen uit Utrecht weg te halen. Onderzoeken, tegenargumenten en protesten van velen hebben niet geholpen. Nu zien het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum zich gedwongen om gezamenlijk juridische stappen te ondernemen tegen het besluit.
De minister heeft eerder aangegeven dat hij alleen bij ‘gegronde inhoudelijke redenen’ zou terugkomen op het eerste voornemen om de kinderhartchirurgie te concentreren in het Erasmus MC en het UMC Utrecht. Het gewijzigde besluit, dat op 13 april 2023 verscheen, bevat deze redenen niet.   

Reacties op voorgenomen besluit 
Vanwege de optimale toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen viel eind 2021 de keuze van VWS op Rotterdam en Utrecht. Protesten uit andere academische ziekenhuizen en hun achterban van patiënten volgden en de NZa deed nader onderzoek in de maanden daarna. Op 13 februari 2023 nam de minister een voorgenomen besluit met voorkeur voor Rotterdam en Groningen, zónder de argumenten van optimale toegankelijkheid en bereikbaarheid of toekomstbestendigheid voor patiënten. Onder meer een grote handtekeningenactie werd georganiseerd; veel patiënten en professionals uit (de omgeving van) het UMC Utrecht maakten bezwaar. Toch maakte de minister van VWS zijn definitieve besluit op 13 april bekend. 

 Juridische stappen 
Samen met het UMC Utrecht heeft het Prinses Máxima Centrum een reactie aan het ministerie gestuurd en een persbericht uitgebracht, om de juridische stappen aan te kondigen. Beide organisaties zullen de rechter verzoeken om het besluit van de minister ongedaan te maken. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de geslaagde concentratie kinderoncologie voor een belangrijk deel tenietgedaan wordt en onduidelijke criteria gehanteerd zijn voor concentratie naar twee kinderhartcentra.  

Concentratie kinderoncologie wordt tenietgedaan 
De succesvolle concentratie van de zorg en onderzoek voor alle kinderen met kanker in Nederland in het Prinses Máxima Centrum wordt deels tenietgedaan. Kinderen met kanker van het Prinses Máxima Centrum hebben vaak zorg nodig van het kinderhartteam van het UMC Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis. In totaal gaat het om circa 60 behandelingen per jaar. De zorg voor deze kinderen is onlosmakelijk met elkaar verbonden, niet voor niets is bij de start van het Máxima gekozen voor een locatie naast een kinderziekenhuis waar een gespecialiseerd kinderhartteam aanwezig is. Als het kinderhartteam uit Utrecht verdwijnt, moeten ernstig zieke kinderen voor zeer gespecialiseerde en ingrijpende onderdelen van hun behandeling reizen naar een andere locatie in het land waar geen oncologische expertise is. Dit brengt grote risico’s met zich mee.  

Onduidelijke criteria voor concentratie naar twee kinderhartcentra 
Het UMCU en het Máxima zijn vóór concentratie van hoog complexe zorg. Dit besluit van de minister is echter niet in het belang van de patiënt omdat het niet leidt tot optimale toegankelijkheid van zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking. De overheid heeft vooraf geen duidelijke criteria gehanteerd voor de verdeling. Een veel groter deel van de patiënten met een aangeboren hartafwijking moet straks gaan reizen.  

Het besluit van de minister leidt niet tot optimale toegankelijkheid van zorg. Niet alleen voor de kinderen van het Prinses Máxima Centrum, maar ook voor alle kinderen die een hartinterventie nodig hebben uit het zuiden en oosten van het land. De huidige situatie met een kinderhartcentrum in Utrecht, onlosmakelijk verbonden met het Máxima, garandeert nu goede kwaliteit van zorg voor kinderen met kanker en dat willen we graag zo houden.

Veelgestelde vragen en antwoorden