Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Prinses Máxima Centrum

Voedingsvisie: het beste voor kinderen

Het Prinses Máxima Centrum heeft een herziene voedingsvisie opgesteld. Deze visie geeft focus. De voedingsvisie sluit aan bij de missie van het Máxima om ieder kind met kanker te genezen, met optimale kwaliteit van leven. Wat is de beste voeding voor kinderen die behandeld worden?

Bij kinderen en ouders is in 2023 getoetst hoe zij het eten en drinken in het Máxima ervaren en welke verbeterpunten zij hebben. In het algemeen is de tevredenheid zeer hoog. Gezinnen zijn tevreden over de vele mogelijkheden en flexibiliteit. Ze gaan ervan uit dat het aanbod in de basis gezond is, maar duurzaamheid is voor hen geen belangrijk onderwerp. Bovendien is iets eten in bepaalde situaties belangrijker dan gezond eten. Op basis van de Richtlijn Goede Voeding van de Gezondheidsraad, wetenschappelijk onderzoek en ervaring met voeding voor kinderen met kanker heeft het Máxima in de voedingsvisie alle belangrijke aspecten omschreven. 

Hoog op de agenda 
Esther Fijnekam is contractmanager eten & drinken en zit in de stuurgroep 'Voeding'. Zij noemt de tastbare ontwikkelingen die al hebben plaatsgevonden, zoals de kinderbalie in het restaurant. Kinderen kunnen daar zelf hun eten bestellen. Een voorbeeld van regie bij kind en ouders als het om de voedingskeuze gaat. Het is ook een stimulans om gezonde keuzes te maken en niet op hun kamer te eten. Voor de komende tijd staan meerdere actiepunten hoog op de agenda, ook voor ouders, medewerkers en bezoekers. Esther: ‘We zullen de komende maanden meer zaken oppakken die in de voedingsvisie staan. Dan kun je denken aan: stimuleren van samen aan tafel eten als gezin, verbeteren van de voedingsvoorlichting voor ouders en een actief fruitrondje voor kinderen in de kliniek en op de dagbehandeling.’