Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Partners

De missie van het Prinses Máxima Centrum kan op heel veel draagvlak en support rekenen. Al jarenlang zetten overal in het land particulieren, stichtingen en bedrijven zich op allerlei manieren in om kinderen met kanker te steunen. Hartverwarmend en meer dan welkom.

KiKa, Villa Joep, Roparun, KWF Kankerbestrijding; de financiële bijdragen van alleen al deze partijen is van onmisbare waarde voor het Prinses Máxima Centrum. De samenwerking met het UMC Utrecht is ook heel belangrijk. Maar ook de vele particuliere initiatieven zijn van onschatbare waarde. Met al dergelijke bijdragen kunnen we, behalve research, onze bijzondere voorzieningen realiseren voor kinderen en ouders. En juist middels die voorzieningen proberen we het ‘gewone’ leven nog zoveel als mogelijk door te laten gaan en kinderen en ouders te ondersteunen.

Als het gaat om onze research dan zijn KiKa, Villa Joep en KWF Kankerbestrijding belangrijke financiers. De zorgverzekeraars financieren de zorg die wij aan de kinderen bieden. Het UMC Utrecht is onze partner waarmee we kennis en kunde delen; als het gaat om OK en IC bijvoorbeeld dan maken wij gebruik van de faciliteiten in het WKZ. Om die reden hebben wij ook samen met het UMCU/WKZ de verbindingsbrug gebouwd tussen het Prinses Máxima Centrum en het WKZ.

Research

Een fors aantal onderzoeksprogramma’s wordt gefinancierd door onze belangrijke partner KiKa. Maar ook als het gaat om het nieuwe gebouw dan is de steun van KiKa onmisbaar geweest. Mede dankzij de fantastische opbrengst van de ‘Draag je steentje bij’-actie van KiKa in 2013 kon de nieuwbouw deels gefinancierd worden.

KiKa

Naast de ondersteuning van vele fondsen, vormt de bijdrage van KiKa een onmisbaar fundament onder onze kinderoncologische research. Vanaf het eerste moment heeft KiKa de realisatie van één nationaal kinderoncologisch centrum van internationaal topniveau gesteund. Behalve geld voor researchprogramma’s, heeft KiKa een deel van het vermogen voor de nieuwbouw van het centrum gerealiseerd. Bovendien heeft zij geld bijeengebracht voor de inrichting en de apparatuur voor de research in de nieuwbouw. Ook de komende jaren zijn KiKa en het Prinses Máxima Centrum belangrijke samenwerkingspartner voor nog beter en nog meer onderzoek naar kinderkanker.
In de video geeft KiKa Directeur Frits Hirschstein uitleg over onze samenwerking.

YouTube video: ABI3K0D-5A4

 

 

   

Prinses Máxima Centrum Foundation

De Prinses Máxima Centrum Foundation faciliteert de fondsenwerving bij particulieren, fondsen en bedrijven om voorzieningen voor ons centrum te realiseren die buiten de reguliere zorgdekking vallen. Deze voorzieningen zijn van cruciaal belang voor het welzijn van kind en gezin tijdens het langdurige proces van behandelingen en opnames en in de herstelperiode erna. Meer informatie hierover lees je op de webpagina's van de Prinses Máxima Centrum Foundation.