Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Wetenschappelijke integriteit

Research speelt een prominente rol in het Prinses Máxima Centrum en is van cruciaal belang voor de verhoging van de overlevingskansen van kinderen en de afname van late effecten. Het Prinses Máxima Centrum wil het beste wetenschappelijk onderzoeksinstituut op kinderoncologisch gebied in Europa worden. Daarnaast wil het zich kunnen meten met kinderoncologische topresearchinstituten buiten Europa, zoals het St. Jude Children’s Research Hospital in de Verenigde Staten. Het Prinses Máxima Centrum wil een internationaal topresearchinstituut neerzetten met wetenschappelijk toptalent uit zowel binnen- als buitenland.

Binnen het Prinses Máxima Centrum rust op alle betrokkenen bij het onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd. In de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU 2005, aangepast in 2012) worden deze beginselen uitgewerkt. Deze worden ook door het Prinses Máxima Centrum onderschreven en zijn nader uitgewerkt en toegelicht in de Researchcode Prinses Máxima Centrum.

Eén van de middelen ter toetsing van de wetenschappelijke integriteit is het recht te klagen indien (het vermoeden bestaat dat) medewerkers van het Prinses Máxima Centrum de wetenschappelijke integriteit schenden. Wij stellen het op prijs als klachten over wetenschappelijk handelen aan ons kenbaar worden gemaakt. Dat geeft ons de mogelijkheid om een oplossing te vinden en helpt ons de wetenschappelijke integriteit te waarborgen.

Lees alle informatie in de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit.

De klachtencommissie bestaat uit:

Frank Holstege (Voorzitter)

Martha Grootenhuis (Lid)

Anne Rietveld (Lid jurist)

Jan Molenaar (Vertrouwenspersoon)

Deel deze pagina op social media